Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a telekadóról szóló 29/2020 (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a telekadóról szóló 29/2020 (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló - többször módosított - 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a telekadóról a következő rendeletet alkotja:

1. § A telekadóról szóló 29/2020(XI.30.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az adó évi mértéke: 390,-Ft/m2”

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.