Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

idegenforgalmi adóról szóló 32/2020. (XI.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

idegenforgalmi adóról szóló 32/2020. (XI.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló - többször módosított - 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az idegenforgalmi adóról a következő rendeletet alkotja:

1. § Az idegenforgalmi adóról szóló 32/2020(XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként: 590,- Ft.”

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.