Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 12. 31

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről

2020.12.31.

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sülysáp Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sülysápi Polgármesteri Hivatal.

b) Önállóan működő költségvetési szervek:

ba) Gólyahír Bölcsőde,

bb) Sülysápi Csicsergő Óvoda,

bc) Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár,

bd) Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ,

be) Központi Konyha .

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. §1 A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi módosított költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1 842 409 ezer forintban állapítja meg.

3. §2 (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési kiemelt bevételi módosított előirányzatai:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 657 484 e Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 315 856 e Ft

c) Közhatalmi bevételek 231 000 e Ft

d) Működési bevételek 101 064 e Ft

e) Felhalmozási bevételek 56 035 e Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 9 000 e Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft

h) Finanszírozási bevételek 471 970 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési kiemelt kiadási módosított előirányzatai:

a) Személyi juttatások 482 291 e Ft

b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás 82 042 e Ft

c) Dologi kiadások 464 405 e Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 200 e Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 134 365 e Ft

f) Beruházások 509 521 e Ft

g) Felújítások 133 291e Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 e Ft

i) Finanszírozási kiadások 21 293 e Ft

(3) Az általános tartalék összege: e Ft

(4) Az önkormányzat és intézményei módosított kiadási és bevételi előirányzatait, valamint részletes költségvetését az 1-9. mellékletek tartalmazzák

4. § (1) Az önkormányzat 2019. évre összesített létszám-előirányzatai:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 149 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró statisztikai létszám: 149 fő

(2) Önkormányzatnál mint költségvetési szervnél alkalmazottak 2019. évi létszám-előirányzatai:

a) védőnői szolgálat átlaglétszáma: 3 fő

b) mezőőri szolgálat átlaglétszáma: 2 fő

c) piacfelügyelet átlaglétszáma: 1,5 fő

d) közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 30 fő

e) polgármester és alpolgármester 2 fő

(3) Az önkormányzat irányítása alatt álló szervek dolgozóinak cafetéria juttatása 2019. évben:

a) köztisztviselők: bruttó 200.000 Ft/év/fő

b) közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alá tartozók: nettó 60.000 Ft/év/fő

5. § A Képviselő-testület a Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2020. évi

a) költségvetési főösszegét 142.316 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 27 főben,

c) a köztisztviselői illetményalapját 65.000 Ft-ban

állapítja meg.

6. § (1) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételi előirányzata

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 140.287 e Ft

b) előző évi maradvány 2.019 e Ft

c) Működési bevétel 10 e Ft

(2) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) bér, személyi juttatások 108.992 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21.000 e Ft

c) dologi jellegű kiadások 10.574 e Ft

d) beruházások 1.750 e Ft

(3) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai a 4. mellékletben kerülnek bemutatásra.

7. § A Képviselő-testület a Gólyahír Bölcsőde 2020. évi

a) költségvetési főösszegét 74.031 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 16 főben

állapítja meg.

8. § (1) A Gólyahír Bölcsőde 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 67.587 e Ft

b) előző évi maradvány 2.334 e Ft

c) intézményi működési bevétel 4.110 e Ft

(2) A Gólyahír Bölcsőde 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) bér, személyi juttatások 51.166 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.000 e Ft

c) dologi jellegű kiadások 13.865 e Ft

d) beruházás jellegű kiadások e Ft

(3) A Gólyahír Bölcsőde bevételei és kiadásai a 5. mellékletben kerülnek bemutatásra.

9. § A Képviselő-testület a Sülysápi Csicsergő Óvoda 2020. évi

a) költségvetési főösszegét 199.307 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 43 főben

állapítja meg.

10. § (1) A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2020. évi költségvetési bevételi előirányzata:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 198.848 e Ft

b) előző évi maradvány 454 e Ft

c) működési bevétel 5 e Ft.

(2) A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) bér, személyi juttatások 155.307 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27.500 e Ft

c) dologi jellegű kiadások 14.900 e Ft

d) beruházások 1.600 e Ft

(3) A Sülysápi Csicsergő Óvoda bevételei és kiadásai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.

11. § A Képviselő-testület a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi

a) költségvetési főösszegét 33.878 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 5 főben

állapítja meg.

12. § (1) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 32.203 e Ft

b) előző évi maradvány 154 e Ft

c) intézményi működési bevétel 1.521 e Ft

(2) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) bér, személyi juttatások 15.698 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.800 e Ft

c) dologi jellegű kiadások 15.230 e Ft

d) beruházások 150 e Ft

(3) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai a 7. mellékletben kerülnek bemutatásra.

13. § A Képviselő-testület a Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2020. évi

a) költségvetési főösszegét 46.471 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 8 főben

állapítja meg.

14. § (1) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 39.930 e Ft

b) előző évi maradvány 236 e Ft

c) intézményi működési bevétel 6.305 e Ft

(2) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) bér, személyi juttatások 30.681 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.400 e Ft

c) dologi jellegű kiadások 10.270 e Ft

d) beruházások 120 e Ft

(3) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ bevételei és kiadásai a 8. mellékletben kerülnek bemutatásra.

15. § A Képviselő-testület a Központi Konyha 2020. évi

a) költségvetési főösszegét 109.946 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 13 főben

állapítja meg.

16. § (1) A Központi Konyha 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 76.621 e Ft

b) előző évi maradvány 4.739 e Ft

c) intézményi működési bevétel 28.585 e Ft

(2) A Központi Konyha 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) bér, személyi juttatások 31.134 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.400 e Ft

c) dologi jellegű kiadások 72.212 e Ft

d) beruházások 1200 e Ft

(3) A Központi Konyha bevételei és kiadásai a 9. mellékletben kerülnek bemutatásra.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a költségvetésben előírt bevételek és jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására.

(4) A önkormányzati költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelhetik. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ei hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének módosításával.

(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A polgármester a hitelszerződés aláírásáról az azt közvetlenül követő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve rövid lejáratú befektetéssel kell hasznosítani.

18. § (1) A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és egyéb fizetési kötelezettségekkel (a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség) csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok (a továbbiakban: szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor.

(2) Több év, vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a Képviselő-testület által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell.

(3) Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

(4) Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely

a) értéke a kétszázezer forintot nem éri el,

b) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik vagy

c) az (1) bekezdés szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.

(5) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át, azonban felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior helyzet esetén 1 millió Ft összegig – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – önállóan vállaljon kötelezettséget a keret terhére.

19. § (1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére és visszavonására – amennyiben kedvezőbb kondíciókkal tudja azt elhelyezni – a polgármester jogosult; intézkedéséről a soron következő ülésén tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

(5) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

20. § (1) Készpénzzel történő kifizetés olyan intézményi kiadások esetén engedélyezhető, amikor a zökkenőmentes, folyamatos működés biztosítása érdekében szükségessé válik, vagy az átutalással történő vásárlási hely elérhetősége többletutazással járó költséget eredményez. A pénztárból elszámolásra kiadott összeg felvehető.

(2) Engedélyezhető a vásárlás mezőgazdasági őstermelőtől számla ellenében; posta költség, valamint csomag díj kifizetésére is.

(3) Rendkívüli segély, alkalmi munkavállalói, illetve közfoglalkoztatási bér, munka-és védőruha, védőszemüveg, valamint üzemanyag vásárlás, gépkocsi üzemeltetéshez szükséges készpénzben teljesíthető kiadások a pénztárból kifizethetők.

(4) Esetenként reprezentációra, élelmiszervásárlásra, csekély értékű eszköz vásárlására engedélyezhető a vásárlás.

10. Záró rendelkezések

21. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr. és az önkormányzat pénzügyi-számviteli szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

(2) Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Horinka László s.k.
polgármester

dr. Tóth Krisztina s.k.
jegyző

1

A 2. § a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. mellékletével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. mellékletével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. mellékletével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. mellékletével megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 6. mellékletével megállapított szöveg.

9

A 7. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. mellékletével megállapított szöveg.

10

A 8. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 8. mellékletével megállapított szöveg.

11

A 9. melléklet a Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 9. mellékletével megállapított szöveg.