Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 25

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

2022.02.25.

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sülysáp Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az annak irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sülysápi Polgármesteri Hivatal.

b) Önállóan működő költségvetési szervek:

ba) Gólyahír Bölcsőde,

bb) Sülysápi Csicsergő Óvoda,

bc) Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár,

bd) Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ,

be) Központi Konyha .

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.369.850 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Központi költségvetésből származó támogatás 780.200 e Ft

b) Felhalmozási célú állami támogatás 70.000 e Ft

c) Közhatalmi bevételek 200.000 e Ft

d) Működési bevétel 101.501 e Ft

e) Felhalmozási bevételek 61.100 e Ft

f) felhalmozási és működési célú átvett pénzeszközök bevétele 0 e Ft

g) Finanszírozási bevételek 157.049 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) Működési jellegű kiadások 1.191.539 e Ft, amelyből

aa) bér, személyi juttatások 590.239 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 76.600 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások 357.274 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 16.000 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 151.426 e Ft

b) Felhalmozási jellegű kiadások: beruházás, fejlesztés 153.734 e Ft

c) Finanszírozási kiadások 24.577 e Ft

(3) Az általános tartalék összege: 33.496 e Ft

(4) Az önkormányzat összesített bevételi és kiadásai az 1. mellékletben, az önkormányzat bevételei és kiadásai az 2–3. mellékletben kerülnek bemutatásra.

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évre összesített létszám-előirányzatai:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 144 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró statisztikai létszám: 144 fő

(2) Önkormányzatnál, mint költségvetési szervnél alkalmazottak 2022. évi létszám-előirányzatai:

a) védőnői szolgálat átlaglétszáma: 3 fő

b) mezőőri szolgálat átlaglétszáma: 1 fő

c) piacfelügyelet átlaglétszáma: 1,5 fő

d) közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 23 fő

e) polgármester és alpolgármester 2 fő

f) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó egyéb munkavállalók 5 fő

(3) Az önkormányzat irányítása alatt álló szervek dolgozóinak cafetéria juttatása 2022. évben:

a) köztisztviselők: bruttó 325.000 Ft/év/fő

b) közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alá tartozók: nettó 60.000 Ft/év/fő

3. A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

5. § A Képviselő-testület a Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2022. évi

a) költségvetési főösszegét 167.430 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 26 főben,

c) a köztisztviselői illetményalapját 65.000 Ft-ban állapítja meg.

6. § (1) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési bevételi előirányzata

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 165.973 e Ft

b) előző évi maradvány 1.447 e Ft

c) Működési bevétel 10 e Ft

(2) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) bér, személyi juttatások 136.770 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17.900 e Ft

c) dologi jellegű kiadások 10.760 e Ft

d) beruházások 2.000 e Ft

(3) A Sülysápi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai a 4. mellékletben kerülnek bemutatásra.

4. A Gólyahír Bölcsőde 2022. évi költségvetése

7. § A Képviselő-testület a Gólyahír Bölcsőde 2022. évi

a) költségvetési főösszegét 93.957 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 15 főben állapítja meg.

8. § (1) A Gólyahír Bölcsőde 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 88.239 e Ft

b) előző évi maradvány 1.008 e Ft

c) intézményi működési bevétel 4.710 e Ft

(2) A Gólyahír Bölcsőde 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) bér, személyi juttatások 70.787 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.100 e Ft

c) dologi jellegű kiadások 13.420 e Ft

d) beruházás jellegű kiadások 650 e Ft

(3) A Gólyahír Bölcsőde bevételei és kiadásai az 5. mellékletben kerülnek bemutatásra.

5. A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2022. évi költségvetése

9. § A Képviselő-testület a Sülysápi Csicsergő Óvoda 2022. évi

a) költségvetési főösszegét 233.586 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 43 főben

állapítja meg.

10. § (1) A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2022. évi költségvetési bevételi előirányzata:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 233.251 e Ft

b) előző évi maradvány 330 e Ft

c) működési bevétel 5 e Ft.

(2) A Sülysápi Csicsergő Óvoda 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) bér, személyi juttatások 193.790 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25.000 e Ft

c) dologi jellegű kiadások 11.646 e Ft

d) beruházások 3.150 e Ft

(3) A Sülysápi Csicsergő Óvoda bevételei és kiadásai a 6. mellékletben kerülnek bemutatásra.

6. A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi költségvetése

11. § A Képviselő-testület a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi

a) költségvetési főösszegét 53.000 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 4 főben állapítja meg.

12. § (1) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 45.073 e Ft

b) előző évi maradvány 7.106 e Ft

c) intézményi működési bevétel 821 e Ft

(2) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) bér, személyi juttatások 20.982 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.800 e Ft

c) dologi jellegű kiadások 18.618 e Ft

d) beruházások 10.600 e Ft

(3) A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár bevételei és kiadásai a 7. mellékletben kerülnek bemutatásra.

7. A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2022. évi költségvetése

13. § A Képviselő-testület a Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2022. évi

a) költségvetési főösszegét 50.435 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 8 főben

állapítja meg.

14. § (1) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 40.952 e Ft

b) előző évi maradvány 1.878 e Ft

c) intézményi működési bevétel 7.605 e Ft

(2) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) bér, személyi juttatások 29.825 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.900 e Ft

c) dologi jellegű kiadások 12.060 e Ft

d) beruházások 4.650 e Ft

(3) A Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ bevételei és kiadásai a 8. mellékletben kerülnek bemutatásra.

8. A Központi Konyha 2022. évi költségvetése

15. § A Képviselő-testület a Központi Konyha 2022. évi

a) költségvetési főösszegét 115.545 ezer forintban,

b) engedélyezett átlagos statisztikai állományi létszámát 12,5 főben

állapítja meg.

16. § (1) A Központi Konyha 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 76.621 e Ft

b) előző évi maradvány 4.739 e Ft

c) intézményi működési bevétel 28.585 e Ft

(2) A Központi Konyha 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) bér, személyi juttatások 37.575 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.900 e Ft

c) dologi jellegű kiadások 73.070 e Ft

d) beruházások 0 e Ft

(3) A Központi Konyha bevételei és kiadásai a 9. mellékletben kerülnek bemutatásra.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetőket a költségvetésben előírt bevételek és jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek a kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak szerint megemelhetik. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ei hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének módosításával.

(7) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A polgármester a hitelszerződés aláírásáról az azt közvetlenül követő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve rövid lejáratú befektetéssel kell hasznosítani.

18. § (1) A költségvetési év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal és egyéb fizetési kötelezettségekkel (a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség) csökkentett összegű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok (a továbbiakban: szabad előirányzat) mértékéig kerülhet sor.

(2) Több év, vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a Képviselő-testület által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell.

(3) Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

(4) Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely

a) értéke a kétszázezer forintot nem éri el,

b) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik vagy

c) az (1) bekezdés szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.

19. § (1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére és visszavonására – amennyiben kedvezőbb kondíciókkal tudja azt elhelyezni – a polgármester jogosult; intézkedéséről a soron következő ülésén tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

(5) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át, azonban felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior helyzet esetén 1 millió Ft összegig – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – önállóan vállaljon kötelezettséget a keret terhére.

20. § (1) Készpénzzel történő kifizetés olyan intézményi kiadások esetén engedélyezhető, amikor a zökkenőmentes, folyamatos működés biztosítása érdekében szükségessé válik, vagy az átutalással történő vásárlási hely elérhetősége többletutazással járó költséget eredményez. A pénztárból elszámolásra kiadott összeg felvehető.

(2) Engedélyezhető a készpénzzel történő vásárlás mezőgazdasági őstermelőtől számla ellenében; posta költség, valamint csomag díj kifizetésére is.

(3) Rendkívüli segély, alkalmi munkavállalói, illetve közfoglalkoztatási bér, munka-és védőruha, védőszemüveg, valamint üzemanyag vásárlás, gépkocsi üzemeltetéshez szükséges készpénzben teljesíthető kiadások a pénztárból kifizethetők.

(4) Esetenként reprezentációra, élelmiszervásárlásra, csekély értékű eszköz készpénzzel történő vásárlására engedélyezhető a vásárlás.

10. Záró rendelkezések

21. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az Ávr. és az önkormányzat pénzügyi-számviteli szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

(2) E rendelet rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) Az egyéb kimutatásokat a 10–22. melléklet tartalmazza.

22. § Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

1. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei

Adatok Ft-ban

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2022.01.01

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

780 199 287

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

70 000 000

B3

Közhatalmi bevételek

200 000 000

B4

Működési bevételek

101 501 000

B5

Felhalmozási bevételek

61 100 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B8

Finanszírozási bevételek

808 470 012

korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt

-651 420 680

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 369 849 619

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2022.01.01

K1

Személyi juttatások

590 239 000

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás

76 600 000

K3

Dologi kiadások

357 274 000

K4

Elláttotak pénzbeli juttatásai

16 000 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

151 426 315

K6

Beruházások

70 280 500

K7

Felújítások

83 452 445

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K9

Finanszírozási kiadások

675 998 039

korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt

-651 420 680

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 369 849 619

2. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Bevételek

Adatok Ft-ban

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2022.01.01

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

780 199 287

B11

Önkormányzatok működési támogatása

734 119 287

B111

Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)

207 561 030

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

259 677 180

B113

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

178 103 772

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

18 777 305

B115

Működési célú központosított előirányzatok

70 000 000

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Iparűzési adó kiegészítés)

B12

Elvonások és befizetések bevételei

B13

Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belűlről

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP vődőnők,közfogl., mezőőr)

46 080 000

B16-01

Egyéb működési támogatás központi költségvetési szervtől (OEP-től vődőnői feladatokra, foglalkoztatást helyettesítő bérkompenzáció)

20 000 000

B16-02

Egyéb műk. c. tám kozponti kezelésű ei-tól (mezőőr)

1 080 000

B16-03

Egyéb műk c. tám. (Leader)

0

B16-04

Egéyb műk c. tám. fejezet kez. ei-tól (Közfoglalkoztatottakra kapott tám.)

25 000 000

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

70 000 000

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22

Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó minek a megtérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

70 000 000

B3

Közhatalmi bevételek

200 000 000

B34

Vagyoni típusú adók

30 000 000

építményadó, kommunális adó

30 000 000

B35

Termékek és szolgáltatások adói

170 000 000

B351

Értékesítési és forgalmi adó

170 000 000

általános forgalmi adó

0

helyi iparűzési adó

170 000 000

B354

Gépjárműadók

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

ebrendészeti hozzájárulás, szabályszegések után az önkormányhatot megillető rész, pótlékok, mezőőri járulék

0

a közhatalmi tevékenység gyakorlása során kötelező jelleggel kell megfizetni, mint pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék

0

B4

Működési bevételek

54 050 000

B401

Áru és készletértékesítés ellenértéke

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

35 000 000

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

15 000 000

elkülönítve az államháztartáson belül

B404

Tulajdonosi bevételek

0

vagyonkezelésbe, haszonbérbe, használatba, üzemeltetésbe adásból származó bevételeket kell itt elszámolni

B405

Ellátási díjak

itt kell elszámolni a bölcsődei, szociális intézeti ellátás, szociális étkeztetés, gondozási dj, tanulók, hallgatók által fizetettt költségtérítéséből, díjakból származó bevételek

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 050 000

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

adóhatóságtól visszakapott

B408

Kamatbevételek

0

B409

Egyéb pénzügyi műveletek

0

realizált árfolyamnyereség, befektetett pénzügyi eszközök eladási árából származó többlet bevételeket

B411

Egyéb működési bevételek

0

Ezen a rovaton kell elszámolni a más rovaton nem szerepeltethető működési jellegű bevételeket, kerekítési különbözetet, pénztártöbblet,

B5

Felhalmozási bevételek

61 100 000

B51

Immateriális javak értékesítése

B52

Ingatlanok értékesítése

61 100 000

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

B61

Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B62

Működési célú cisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Tám. visszafizetése)

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B71

Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásbóül származó megtérülések államháztartáson kívülről

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B8

Finanszírozási bevételek

141 968 012

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

141 968 012

B811

Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B8111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112

Likviditási céllú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B812

Belföldi értékpapirok bevételei

B813

Maradvány igénybevétele

141 968 012

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

141 968 012

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

B815

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B816

Központi ,irányító szervi támogatás

itt kell az intézménynek a finanszírozási bevételét elsz.

B817

Betétek megszüntetése

0

Bevételek összesen

1 307 317 299

3. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Kiadások

Adatok Ft-ban

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2022.01.01

K1

Személyi juttatások

100 510 000

K11

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

68 000 000

K1104

Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

300 000

K1105

Végkielégítés

0

K1106

Jubileumi jutalom

0

K1107

Béren kívüli juttatások -cafetéria

0

K1108

Ruházati költségtérítés

K1109

Közlekedési költségtérítés

400 000

K1110

Egyéb költségtérítés

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

1 370 000

K12

K121

Választott tisztésviselők juttatásai

27 000 000

K122

Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások

3 440 000

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás

13 000 000

szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.

13 000 000

K3

Dologi kiadások

217 700 000

K31

Készletbeszerzés

K311

Szakmai anyagok beszerzése

1 000 000

könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)gyógyszer

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

28 500 000

irodaszer nyomtatvány, festék patronok, tűzelőanyag,tisztitószer

üzemanyag, élelmiszer, védő és munkaruha

K32

Kommunikációs szolgáltatás

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

3 500 000

inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek

internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.

számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2 000 000

telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj

K33

Szolgáltatások kiadásai

K331

Közüzemi díjak

21 000 000

villamosenergia

gáz

víz

K332

Vásárolt élelmezés

0

az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás

Pl.Gondozási Központ

K333

Bérleti és lízing díjak

1 700 000

Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját

K334

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

8 000 000

Kivéve az informatikai eszközök

K335

Közvetített szolgáltatások

20 000 000

változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 000 000

Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervez

K337

Egyéb szolgáltatások

70 000 000

A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,

K34

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

K341

Kiküldetések kiadásai

500 000

A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.

K342

Reklám és Propagandakiadások

0

A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

42 000 000

Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

15 500 000

Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t

K353

Kamatkiadások

0

Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai

K354

Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai

0

valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,

K355

Egyéb dologi kiadások

3 000 000

behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k

K4

Elláttotak pénzpeli juttatásai

16 000 000

K42

Családi támogatások

0

pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások,rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzpeli támogatása (Gyvt.20/A,) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt 20/B), óvodáztatási támogatás, rendkivüli gyermekvédelmi támogatás, helyi megállapítású

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások

0

mozgáskorlátozottak támogatása

helyi megállapítású ápolási díj

helyi megállapítású közgyógyellátás

K45

Foglalkoztatással, munanélküliséggel kapcsolatos ellátások

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35. §-(1)

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. §(1), a,b

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

16 000 000

a szoc. törvény, és gyermekvédelmi törvény alapján a helyi önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások

időskorúak járadéka Szoctv. 32/B (1)

rendszeres szociális segély Szoctv. 37. (1) a-d p

átmeneti segély (Szoctv. 45 §)

temetési segély (Szoctv. 46 §)

egyé önkormányzat rendeletében mállapított juttatás

természetben nyújtott rendszeres szoc.s. Szoctv. 47. §(1) a

átmeneti segély (Szoctv. 47. §(1) bek.c.pont)

temetési segély (Szoctv. 47§(1) bek. d.pont)

köztemetés ( Szoctv. 48. §)

rászorultságtól függyő normatív kedvezmény (Gyvt. 151. §(5)bek.

önkormányzat átal saját hatáskörben adott pénzbeli és természetbeni ellátás

K5

Egyéb működési célú kiadások

151 426 315

K502

Elvonások és befizetések

1 450 000

normatíva visszafizetés, eredeti előirányzat nem tervezhető

K503

Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K505

Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K506

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre

650 000

az államháztartáson belüli szervezetk számára működési célból végleges jelleggel nyútott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizeéskeket, a központi, irányitó szervi támogatás

K507

Működési célú garancia és kezességváll.államháztartáson kívülre (külön ki kell mutatnio az állami vagy önkormányzati tualjonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetéseket

0

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívűlre Visszafizetési kötelezettség mellett működési célból nyújtott támogatásokat, kölcsönöket kell itt elszámolni

K512

Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre

115 830 000

Működési jelleggel véglegesen adott támogatások, adományok

K513

Tartalékok

33 496 315

K6

Beruházások

49 230 500

K61

Immateriális javak beszerzése,létesítése

K62

Ingatlanok beszerzése létesítése

38 764 173

külön a termőföld vásárlása

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

10 466 327

K65

Részesedések beszerzése

K67

Beruházási célő előzetesen felszámított ÁFA

K7

Felújítások

83 452 445

K71

Ingatlanok felújítása

65 710 587

K72

Informatikai eszközök felújítása

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

K74

Felújítások ÁFA

17 741 858

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K81

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó kifizetések államháztartáson belül

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K83

Felhalmozási célő visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K85

Felhalmozási célú garancial és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre

K86

Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K87

Lakástámogatás

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K9

Finanszírozási kiadások

675 998 039

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai

675 998 039

K911

Hitel,- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likvidiatású célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

itt kell elszámolni a folyószámla, rulírozó, munkabér-megelőlegezési hitelek, kölcsönök tőketörlesztését

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

költségvetési éven belülre felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, kivéve a likviditási célú hitelek

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpaprok beváltása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

24 577 359

Itt kell elszámolni a decemberi bérekre kapott előleget

K915

Központi, irányitó szervi támogatás folyósítása

651 420 680

Itt kell elszámolni az intézmények finanszírozását

K916

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

K918

Központi költségvetés sajátos finanszírozása

K92

Külföldi finanszírozás kiadásai

Kiadások összesen

1 307 317 299

4. melléklet

Sülysápi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2022.01.01

K1

Személyi juttatások

136 770 000

K11

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

126 600 000

K1103, K1104

Céljuttatás, projektprémium. Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék

520 000

K1105

Végkielégítés

0

K1106

Jubileumi jutalom, jutalom

0

K1107

Béren kívüli juttatások -cafetéria

8 450 000

K1108

Ruházati költségtérítés

K1109

Közlekedési költségtérítés

400 000

K1110

Egyéb költségtérítés

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

K12

0

K121

Választott tisztésviselők juttatásai

0

K122

Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások

800 000

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás

17 900 000

szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.

17 900 000

K3

Dologi kiadások

10 760 000

K31

Készletbeszerzés

1 800 000

K311

Szakmai anyagok beszerzése

100 000

könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 700 000

irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer

üzemanyag-tűzelőanyag

élelmiszer

védő és munkaruha

K32

Kommunikációs szolgáltatás

960 000

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

560 000

inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek

internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.

számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

400 000

telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj

K33

Szolgáltatások kiadásai

5 400 000

K331

Közüzemi díjak

2 400 000

K3311

villamosenergia

gáz

víz

K332

Vásárolt élelmezés

0

az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás

Pl.Gondozási Központ

K333

Bérleti és lízing díjak

0

Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját

K334

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

100 000

Kivéve az informatikai eszközök

K335

Közvetített szolgáltatások

0

változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 300 000

Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai

K337

Egyéb szolgáltatások

1 600 000

A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,

K34

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

400 000

K341

Kiküldetések kiadásai

400 000

A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.

K342

Reklám és Propagandakiadások

0

A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 200 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 500 000

Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

0

Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)

K353

Kamatkiadások

Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai

K354

Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai

valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,

K355

Egyéb dologi kiadások

700 000

behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k

K6

Beruházások

2 000 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése + ÁFA (K63 1600 e; K67 400 e)

2 000 000

K7

Felújítások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

167 430 000

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

B16

Egyéb működési támogatás

0

B4

Működési bevételek

10 000

B402

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

0

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B411,B408

Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat

10 000

B8

Finanszírozási bevételek

167 420 000

B816

Központi, irányító szervi támogatás

165 973 266

B813

Maradvány igénybevétele

1 446 734

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

167 430 000

5. melléklet

Gólyahír Bölcsőde 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2022.01.01

K1

Személyi juttatások

70 787 000

K11

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

68 000 000

K1103, K1104

Céljuttatás, projektprémium, Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék

937 000

K1105

Vezetői pótlék

0

K1106

Jubileumi jutalom

K1107

Béren kívüli juttatások -cafetéria

0

K1108

Ruházati költségtérítés

0

K1109

Közlekedési költségtérítés

250 000

K1110

Egyéb költségtérítés

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

1 360 000

K12

K121

Választott tisztésviselők juttatásai

0

K122

Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

240 000

K123

Egyéb külső személyi juttatások

0

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás

9 100 000

szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.

9 100 000

K3

Dologi kiadások

13 420 000

K31

Készletbeszerzés

6 050 000

K311

Szakmai anyagok beszerzése

150 000

könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

5 900 000

irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer

üzemanyag-tűzelőanyag

élelmiszer

védő és munkaruha

K32

Kommunikációs szolgáltatás

90 000

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

30 000

inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek

internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.

számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

60 000

telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj

K33

Szolgáltatások kiadásai

4 910 000

K331

Közüzemi díjak

2 800 000

K3311

villamosenergia

gáz

víz

K332

Vásárolt élelmezés

0

az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás

Pl.Gondozási Központ

K333

Bérleti és lízing díjak

0

Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját

K334

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

1 250 000

Kivéve az informatikai eszközök

K335

Közvetített szolgáltatások

0

változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

300 000

Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai

K337

Egyéb szolgáltatások

560 000

A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,

0

K34

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

10 000

K341

Kiküldetések kiadásai

10 000

A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.

K342

Reklám és Propagandakiadások

A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 360 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 000 000

Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA

0

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

350 000

Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)

K353

Kamatkiadások

Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai

K354

Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai

valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,

K355

Egyéb dologi kiadások

10 000

behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k

K6

Beruházások

650 000

Tárgyi eszközök (K64 512 e ; K67 138 e )

650 000

K7

Felújítások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

93 957 000

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

B4

Működési bevételek

4 710 000

B402, B405

Ellátási díjak

4 300 000

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

400 000

B408, B411

Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat

10 000

B8

Finanszírozási bevételek

89 247 000

B816

Központi, irányítószervi támogatás

88 239 262

B813

Maradvány igénybevétele

1 007 738

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

93 957 000

6. melléklet

Sülysápi Csicsergő Óvoda 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2022.01.01

K1

Személyi juttatások

193 790 000

K11

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

185 000 000

25 fő óvonő, 1 fő gyógyp., 12 fő dajka 4 fő ped.aszisztens , 1óvoda titkár = 26 pedagógus, 17 pedagógus munkát segítő = 43 fő

0

K1103, K1104

Céljuttatás, projektprémium, Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék

0

K1105

Végkielégítés

K1106

Jubileumi jutalom

3 510 000

K1107

Béren kívüli juttatások -cafetéria

0

K1108

Ruházati költségtérítés

0

K1109

Közlekedési költségtérítés

380 000

K1110

Egyéb költségtérítés

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

3 900 000

K12

K121

Választott tisztésviselők juttatásai

0

K122

Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1 000 000

K123

Egyéb külső személyi juttatások

0

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás

25 000 000

szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.

25 000 000

K3

Dologi kiadások

11 646 000

K31

Készletbeszerzés

3 940 000

K311

Szakmai anyagok beszerzése

340 000

könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)

0

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

3 600 000

irodaszer nyomtatvány, festék patronok

üzemanyag-tűzelőanyag

élelmiszer

védő és munkaruha

0

K32

Kommunikációs szolgáltatás

196 000

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

36 000

inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek

0

internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.

0

számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása

0

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

160 000

telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj

0

K33

Szolgáltatások kiadásai

5 450 000

K331

Közüzemi díjak

4 300 000

K3311

villamosenergia

gáz

víz

K332

Vásárolt élelmezés

az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás

Pl.Gondozási Központ

K333

Bérleti és lízing díjak

Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját

K334

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

200 000

Kivéve az informatikai eszközök

K335

Közvetített szolgáltatások

változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

250 000

Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai

K337

Egyéb szolgáltatások

700 000

A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,

K34

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

50 000

K341

Kiküldetések kiadásai

50 000

A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.

K342

Reklám és Propagandakiadások

A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 010 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 000 000

Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

5 000

Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)

K353

Kamatkiadások

Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai

K354

Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai

valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,

K355

Egyéb dologi kiadások

5 000

behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k

0

K6

Beruházások

3 150 000

Tárgyi eszközök beszerzése ( K64 2.480 e; K67 670 e)

3 150 000

K7

Felújítások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

233 586 000

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

B4

Működési bevételek

5 000

B405

Ellátási díjak

0

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

B411,B408

Egyéb működési bevételek és kapott kamatok

5 000

B8

Finanszírozási bevételek

233 581 000

B816

Központi, irányítószervi támogatás

233 250 594

B813

Maradvány igénybevétele

330 406

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

233 586 000

7. melléklet

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2022.01.01

K1

Személyi juttatások

20 982 000

K11

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

20 500 000

K1103, K1104

Céljuttatás, projektprémium, Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék

K1105

Végkielégítés

K1106

Jubileumi jutalom

K1107

Béren kívüli juttatások

0

K1108

Ruházati költségtérítés

K1109

Közlekedési költségtérítés

30 000

K1110

Egyéb költségtérítés

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

452 000

K12

K121

Választott tisztésviselők juttatásai

K122

Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K123

Egyéb külső személyi juttatások

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás

2 800 000

szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.

2 800 000

K3

Dologi kiadások

18 618 000

K31

Készletbeszerzés

2 588 000

K311

Szakmai anyagok beszerzése

1 000 000

könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 588 000

irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer

üzemanyag-tűzelőanyag

élelmiszer

védő és munkaruha

K32

Kommunikációs szolgáltatás

150 000

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

150 000

inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek

internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.

számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

0

telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj

K33

Szolgáltatások kiadásai

14 615 000

K331

Közüzemi díjak

2 300 000

K3311

villamosenergia

gáz

víz

K332

Vásárolt élelmezés

az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás

Pl.Gondozási Központ

K333

Bérleti és lízing díjak

0

Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját

K334

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

300 000

Kivéve az informatikai eszközök

K335

Közvetített szolgáltatások

változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

50 000

Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai

K337

Egyéb szolgáltatások

11 965 000

A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,

K34

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

130 000

K341

Kiküldetések kiadásai

75 000

A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.

K342

Reklám és Propagandakiadások

55 000

A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 135 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 100 000

Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

30 000

Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)

K353

Kamatkiadások

0

Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai

K354

Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai

0

valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,

K355

Egyéb dologi kiadások

5 000

behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k

K6

Beruházások

10 600 000

10 600 000

K7

Felújítások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

53 000 000

B1

Működési c. támogatások államháztartáson belülről

0

B16

Egyéb műk. c. tám. elkülönített állami pénzalaptól

0

B4

Működési bevételek

821 000

B402

Szolgáltatások ellenértéke

800 000

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 000

B408, B411

Kamatbevételek, Egyéb működési bevételek

10 000

B8

Finanszírozási bevételek

52 179 000

B816

Központi, irányító szervi támogatás

45 073 370

B813

Maradvány igénybevétele

7 105 630

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

53 000 000

8. melléklet

Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2022.01.01

K1

Személyi juttatások

29 825 000

K11

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

29 000 000

K1103, K1104

Céljuttatás, projektprémium, Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék

0

K1105

Bérpótlék

K1106

Jubileumi jutalom

0

K1107

Béren kívüli juttatások -cafetéria

0

K1108

Ruházati költségtérítés

0

K1109

Közlekedési költségtérítés

100 000

K1110

Egyéb költségtérítés

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

725 000

K12

K121

Választott tisztésviselők juttatásai

K122

Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K123

Egyéb külső személyi juttatások

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás

3 900 000

szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.

3 900 000

K3

Dologi kiadások

12 060 000

K31

Készletbeszerzés

680 000

K311

Szakmai anyagok beszerzése

130 000

könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

550 000

irodaszer nyomtatvány, festék patronok

üzemanyag-tűzelőanyag

élelmiszer

védő és munkaruha

0

K32

Kommunikációs szolgáltatás

230 000

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

150 000

inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek

internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.

számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

80 000

telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj

K33

Szolgáltatások kiadásai

7 590 000

K331

Közüzemi díjak

650 000

K3311

villamosenergia

gáz

víz

K332

Vásárolt élelmezés

5 600 000

az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás

Pl.Gondozási Központ

K333

Bérleti és lízing díjak

Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját

K334

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

1 000 000

Kivéve az informatikai eszközök

K335

Közvetített szolgáltatások

változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

40 000

Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai

K337

Egyéb szolgáltatások

300 000

A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,

K34

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

700 000

K341

Kiküldetések kiadásai

700 000

A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.

K342

Reklám és Propagandakiadások

A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 860 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 900 000

Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

950 000

Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)

K353

Kamatkiadások

Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyleek kamatkiadásai

K354

Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai

valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,

K355

Egyéb dologi kiadások

10 000

behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k

K6

Beruházások

4 650 000

4 650 000

K7

Felújítások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

50 435 000

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

B4

Működési bevételek

7 605 000

B405

Ellátási díjak

6 600 000

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 000 000

B411,B408

Egyéb működési bevételek és kapott kamatok

5 000

B8

Finanszírozási bevételek

42 830 000

B816

Központi, irányító szervi támogatás

40 951 920

B813

Maradvány igénybevétele

1 878 080

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

50 435 000

9. melléklet

Központi Konyha 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Rovat

Megnevezés

Eredeti előirányzat 2022.01.01

K1

Személyi juttatások

37 575 000

K11

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

35 000 000

K1104

Készentléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra

K1105

Végkielégítés

K1106

Jubileumi jutalom

500 000

K1107

Béren kívüli juttatások -cafetéria

0

K1108

Ruházati költségtérítés

K1109

Közlekedési költségtérítés

120 000

K1110

Egyéb költségtérítés

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

1 175 000

K12

K121

Választott tisztésviselők juttatásai

K122

Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

780 000

K123

Egyéb külső személyi juttatások

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás

4 900 000

szociális hozzáj, rehab. EHO, táppénzh. Egyéb munk.terh.j.

4 900 000

K3

Dologi kiadások

73 070 000

K31

Készletbeszerzés

55 006 000

K311

Szakmai anyagok beszerzése

6 000

könyvek,folyóiratok, napilapok, inf.eszk.(CD,stb)

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

55 000 000

irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztitószer

üzemanyag-tűzelőanyag

élelmiszer

védő és munkaruha

K32

Kommunikációs szolgáltatás

50 000

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

0

inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogtiszta szoftverek

internet előfizetés, számítógépse oktatásra irányuló szolg.

számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

50 000

telefon,telefax,mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj

K33

Szolgáltatások kiadásai

3 200 000

K331

Közüzemi díjak

600 000

K3311

villamosenergia

gáz

víz

K332

Vásárolt élelmezés

az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás

Pl.Gondozási Központ

K333

Bérleti és lízing díjak

Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök béleti díját

K334

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

800 000

Kivéve az informatikai eszközök

K335

Közvetített szolgáltatások

változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

300 000

Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el.( Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közjegyzői, közbeszerzési iroda díjai

K337

Egyéb szolgáltatások

1 500 000

A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,

K34

Kiküldetések, reklám és propagandakiadások

300 000

K341

Kiküldetések kiadásai

300 000

A foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belfödli és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási,szállás, elszámolható élelmezés, saját gk. használat.

K342

Reklám és Propagandakiadások

A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

14 514 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

11 000 000

Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA

0

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

3 500 000

Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerint fizetendő ÁFA-t (NAV felé befizetendő)

K353

Kamatkiadások

Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai

K354

Egyéb pénzügyi műveleket kiadásai

valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvezsteség,

K355

Egyéb dologi kiadások

14 000

behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, kötbér, k

K6

Beruházások

0

0

K7

Felújítások

0

KIADÁS ÖSSZESEN

115 545 000

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

B4

Működési bevételek

34 300 000

B405

Ellátási díjak

27 000 000

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 290 000

B411,B408

Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat

10 000

B8

Finanszírozási bevételek

81 245 000

B816

Központi, irányító szervi támogatás

77 932 268

B813

Maradvány igénybevétele

3 312 732

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

115 545 000

10. melléklet

Egyes kiadások részletezése a 2022. évi költségvetéshez

2022. ÉV

K512

Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre

Részletes tételfelsorolás

115 830 000

Civil támogatási keret

4 830 000

ÖTE támogatása

1 000 000

Egyházak támogatása

1 200 000

Egyéb vállalkozások

11 300 000

TÁVÜSZ KFT.

96 500 000

Bursa

1 000 000

K71

Ingatlanok felújítása

Részletes tételfelsorolás

65 710 587

Kátyúzás

10 000 000

Vasút utca gyalogátkelő

10 000 000

Tornacsarnok felújítás_Tagiskola

13 232 250

Béke utca járdafelújítás I. ütem

2 978 337

Járdaépítés anyagköltsége

24 000 000

Óvoda felújítás

5 500 000

K74

Felújításra jutó ÁFA

17 741 858

K6

Beruházások N

Részletes tételfelsorolás

38 764 173

WAMKK vizesblokk átalakítás_anyagköltség

5 511 811 Ft

Hevesy élménypark

9 055 118 Ft

Ingatlan vásárlás

22 047 244 Ft

Bölcsőde udvari játék

2 150 000 Ft

K64

Beruházások áfa

10 466 327

K352

Fizetendő ÁFA

Részletes tételfelsorolás

15 500 000

FORDÍTOTT ÁFA fizetés beruházások miatt

-

Továbbszámlázás miatti fizetendő áfa

5 000 000

Telekeladások miatti ÁFA befizetés

10 500 000

11. melléklet

Önkormányzati működési támogatásának tervezése

B11

Önkormányzatok működési támogatása

2019. Évi eredeti ei

2020. Évi eredeti ei

2021. Évi eredeti ei

2022. Évi eredeti ei

Eltérés 2022. - 2021. év között

513 180 889

532 315 580

614 436 395

734 119 287

119 682 892

B111

Helyi önkormányzatok működési támogatása (Általános támogatás)

162 595 605

163 516 994

202 531 018

207 561 030

5 030 012

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

192 807 166

197 647 100

222 738 550

259 677 180

36 938 630

B113

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

147 583 868

160 494 217

170 689 277

178 103 772

7 414 495

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

10 194 250

10 657 269

18 477 550

18 777 305

299 755

B115

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

0

70 000 000

70 000 000

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

0

0

0

Finanszírozási melléklet

Megalapozó felmérés összehasonlítása a 2022. évi jogcímek szerint

Költségvetési jogcím száma

Költségvetési jogcím megnevezése

2019. Évi Megalapozó felmérés

2020. Évi Megalapozó felmérés

2021. Évi Megalapozó felmérés

2022. Évi Megalapozó felmérés

Eltérés 2022. - 2021. év között

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

162 595 605

163 516 994

202 531 018

207 561 030

5 030 012

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

192 807 166

197 647 100

222 738 550

259 677 180

36 938 630

1.3.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

38 368 240

40 396 128

41 157 944

34 218 000

- 6 939 944

1.3.2.1.-1.3.2.2.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása

5 440 000

5 440 000

6 970 000

8 719 198

1 749 198

1.3.2.3-1.3.2.15.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ, továbbá óvodai és iskolai segítő tevékenység támogatása kivételével

9 675 920

10 579 400

10 489 480

11 969 045

1 479 565

1.3.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

32 201 000

34 828 000

43 399 000

50 761 100

7 362 100

1.4.1

Intézményi gyermekétkeztetés

60 759 848

68 314 179

67 694 001

71 631 019

3 937 018

1.4.2.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

1 138 860

936 510

978 852

805 410

- 173 442

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

10 194 250

10 657 269

18 477 550

18 777 305

299 755

I-IV.

Összes működési támogatás

513 180 889

532 315 580

614 436 395

664 119 287

49 682 892

12. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei

2022. évi költségvetési mérlege (Ft)

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés
1.

2.

1.

2.

Működési bevétel

1 081 700 287

Működési kiadás

1 191 539 315

Önkormányzatok működési támogatásai

734 119 287

Személyi juttatások

590 239 000

Elvonások és befizetések bevételei

0

Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó

76 600 000

Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről

46 080 000

Dologi kiadás

357 274 000

Közhatalmi bevételek

200 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 000 000

Működési bevételek

101 501 000

Elvonások és befizetések

0

Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről

0

Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszk.

0

Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre

0

Műk.bev.felh.célra

0

Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre

151 426 315

Működési tartalék: - általános

0

- cél

0

Felhalmozási célú bev.

131 100 000

Felhalmozási célú kiadás

153 732 945

Felhalmozási célú önkorm.i támogatások

70 000 000

Beruházások

70 280 500

Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről

0

Felújítások

83 452 445

Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.

61 100 000

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre

0

Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről

0

Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.

0

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre

0

Műk.bev.felhalm.célra

0

Felhalmozási tartalék: - általános

0

- cél

0

Költségvetési bev-ek

1 212 800 287

Költségvetési kiadások

1 345 272 260

Maradvány igénybevétele felj.célra

0

Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése

Maradvány igénybevétele műk.célra

157 049 332

Áh.n. belüli megelőlegezés visszafizetése

24 577 359

Maradvány igénybevétele finanszírozási célra

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

Áh.n belüli megelőlegezés

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

Belföldi értékpapírok bevételei

0

Finanszírozási bevételek

157 049 332

Finanszírozási kiadások

24 577 359

Nyitó

Záró

Bevételek összesen:

1 369 849 619

Kiadás összesen:

1 369 849 619

Költségvetési mérleg egyenlege:

0

13. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata és intézmnyei

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2022. év

adatk Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés
Önkorm. működési támogatásai

734 119 287

Személyi juttatások

590 239 000

Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről

46 080 000

Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó

76 600 000

Közhatalmi bevételek

200 000 000

Dologi kiadások

357 274 000

Működési bevételek

101 501 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 000 000

Egyéb működéi célú átvett pénzeszk.

0

Elvonások, befizetések

0

Maradvány igénybevétele műk.célra

157 049 332

Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre

0

Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre

0

Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre

151 426 315

Tartalékok

0

Egyéb (Előző évi megelőlegezés)

24 577 359

Többlet

Működési bevétel összesen:

1 238 749 619

Működési kiadás összesen:

1 216 116 674

Működési mérleg hiány:

-22 632 945

Működési mérleg többlet:

-

14. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. év

adatk Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások

70 000 000

Beruházások

70 280 500

Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről

0

Felújítások

83 452 445

Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.

61 100 000

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre

0

Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről

0

Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.

0

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre

0

Maradvány igénybevétele felj.célra

0

Felhalmozási célú tartalék

0

Felhalmozási bevételek összesen:

131 100 000

Felhalmozási kiadások összesen:

153 732 945

Felhalmozási mérleg hiány:

-

Felhalmozási mérleg többlet:

-22 632 945

Működési és felhalmozási bevételek

1 369 849 619

Működési és felhalmozási bevételek

1 369 849 619

Költségvetés főösszege:

1 369 849 619

Költségvetés főösszege:

1 369 849 619

Ell.

0

Ell.

0

15. melléklet

null

16. melléklet

Sülysáp Város Önkormányzata és intézményei

2022. évi Finanszírozási mérleg

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)

157 049 332

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés

24 577 359

ÁH-n belüli megelőlegezések

-

Betétek megszüntetése

0

-

Belföldi értékpapírok bevételei

0

-

Összes finanszírozási bevétel

157 049 332

Összes finanszírozási kiadás

24 577 359

17. melléklet

EU-s támogatással megvalósuló projekt bevételeinek és kiadásainak bemutatása

adatok Ft-ban

Támogatás szerződés szerint

Kiadások - bevételek terv

Megjegyzés

sorszám

projekt azonosító

projekt címe

projekt státusza

projekt összköltsége

támogatási összeg

Önerő

támogatás intenzitása

Kiadások

Bevételek (támogatások)

2021.

2021.

1.

3032961215

VP6-19.2.1.-41-2-17 HAJT-A Csapat Egyesület - Turisztikai attrakciók, fejlesztések támogatása (Hevesy park felújítása)

elfogadott

11 764 702

9 999 996

1 764 706

85%

11 764 702

9 999 996

Összesen

-

-

18. melléklet

Költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerint 2022. év

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMIGAZ-GATÁSI FELADATOK

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

590 239 000

0

0

590 239 000

Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó

76 600 000

0

0

76 600 000

Dologi kiadások

336 274 000

21 000 000

0

357 274 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 000 000

0

0

16 000 000

Elvonások, befizetések

0

0

0

-

Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre

0

0

0

-

Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre

0

0

0

-

Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre

0

117 930 000

0

117 930 000

Tartalékok

0

33 496 315

0

33 496 315

Egyéb

0

0

0

-

Többlet

0

0

0

-

Működési kiadás összesen:

1 019 113 000

172 426 315

0

1 191 539 315

beruházások

- Önkormányzat

49 230 500

0

49 230 500

- Beruházások intézmények

21 050 000

0

0

21 050 000

beruházások összesen

21 050 000

49 230 500

0

70 280 500

felújítások

- Önkormányzat

73 452 445

10 000 000

0

83 452 445

felújítások összesen

73 452 445

10 000 000

0

83 452 445

egyéb felhalmozási kiadások

· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre

0

0

0

-

· - felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre

0

0

0

-

· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre

0

0

0

-

egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

-

FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN

94 502 445

59 230 500

0

153 732 945

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

-

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés

24 577 359

0

0

24 577 359

Pénzeszköz betét elhelyezés

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

24 577 359

0

0

24 577 359

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 138 192 804

231 656 815

0

1 369 849 619

MEGNEVEZÉS

KÖTELEZŐ FELADAT

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

ÁLLAMIGAZ-GATÁSI FELADATOK

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

734 119 287

0

0

734 119 287

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

-

Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről

46 080 000

0

0

46 080 000

Közhatalmi bevételek

200 000 000

0

0

200 000 000

Működési bevételek

101 501 000

0

0

101 501 000

Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről

0

0

0

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszk.

0

0

0

-

Műk.bev.felh.célra

0

0

0

-

Működésicélú bevételek összesen

1 081 700 287

0

0

1 081 700 287

Felhalmozási célú önkorm.i támogatások

70 000 000

0

0

70 000 000

Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről

0

0

0

-

Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.

61 100 000

0

0

61 100 000

Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről

0

0

0

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.

0

0

0

-

Műk.bev.felhalm.célra

0

0

0

-

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

131 100 000

0

0

131 100 000

Maradvány igénybevétele felj.célra

0

0

0

-

Maradvány igénybevétele műk.célra

157 049 332

0

0

157 049 332

Maradvány igénybevétele finanszírozási célra

0

0

0

-

Áh.n belüli megelőlegezés

0

0

0

-

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

-

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

-

Költségvetési bevételek összesen

157 049 332

157 049 332

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)

0

0

0

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)

0

0

0

-

ÁH-n belüli megelőlegezések

0

0

0

-

Betétek megszüntetése

0

0

0

-

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

-

Finanszírozási bevételek összesen

0

0

0

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 369 849 619

0

0

1 369 849 619

19. melléklet

2022. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

Pénzkészlet:

180 465 064 Ft

adatok Ft-ban

Bevétel megnevezése

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Induló pénzkészlet

180 465 064

125 044 411

107 288 561

115 078 341

86 459 380

71 749 160

84 538 940

59 828 720

45 118 500

50 408 280

105 698 060

125 987 840

Önkormányzatok működési támogatásai

734 119 287

55 343 274

55 343 274

55 343 274

55 343 274

55 343 274

90 343 274

55 343 274

55 343 274

55 343 274

55 343 274

90 343 274

55 343 274

Elvonások és befizetések bevételei

0

Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről

46 080 000

3 840 000

3 840 000

3 840 000

3 840 000

3 840 000

3 840 000

3 840 000

3 840 000

3 840 000

3 840 000

3 840 000

3 840 000

Közhatalmi bevételek

200 000 000

6 666 667

6 666 667

36 666 667

16 666 667

16 666 667

6 666 667

6 666 667

16 666 667

36 666 667

16 666 667

16 666 667

16 666 667

Működési bevételek

101 501 000

8 458 417

8 458 417

8 458 417

8 458 417

8 458 417

8 458 417

8 458 417

8 458 417

8 458 417

8 458 417

8 458 417

8 458 417

Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszk.

0

Felhalmozási célú önkorm.i támogatások

0

Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről

70 000 000

70 000 000

Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.

61 100 000

2 500 000

2 500 000

56 100 000

Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.

0

0

Maradvány igénybevétele felj.célra

0

0

Maradvány igénybevétele műk.célra

157 049 332

13 087 444

13 087 444

13 087 444

13 087 444

13 087 444

13 087 444

13 087 444

13 087 444

13 087 444

13 087 444

13 087 444

13 087 444

Maradvány igénybevétel finanszírozási célra

0

Belföldi értékpapírok bevételei

0

Egyéb finanszírozási bevételek

0

Bevételek összesen:

1 369 849 619

87 395 802

87 395 802

119 895 802

97 395 802

97 395 802

124 895 802

87 395 802

97 395 802

117 395 802

167 395 802

132 395 802

153 495 802

Kiadás megnevezése

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Személyi juttatások

590 239 000

49 186 583

49 186 583

49 186 583

49 186 583

49 186 583

49 186 583

49 186 583

49 186 583

49 186 583

49 186 583

49 186 583

49 186 583

Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó

76 600 000

6 383 333

6 383 333

6 383 333

6 383 333

6 383 333

6 383 333

6 383 333

6 383 333

6 383 333

6 383 333

6 383 333

6 383 333

Dologi kiadás

357 274 000

29 772 833

29 772 833

29 772 833

29 772 833

29 772 833

29 772 833

29 772 833

29 772 833

29 772 833

29 772 833

29 772 833

29 772 833

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 000 000

1 333 333

1 333 333

1 333 333

1 333 333

1 333 333

1 333 333

1 333 333

1 333 333

1 333 333

1 333 333

1 333 333

1 333 333

Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre

0

0

Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre

151 426 315

12 618 860

12 618 860

12 618 860

12 618 860

12 618 860

12 618 860

12 618 860

12 618 860

12 618 860

12 618 860

12 618 860

12 618 860

Elvonások, befizetések

0

0

Műk.célú tartalék

0

0

Beruházások

70 280 500

5 856 708

5 856 708

5 856 708

5 856 708

5 856 708

5 856 708

5 856 708

5 856 708

5 856 708

5 856 708

5 856 708

5 856 708

Felújítások

83 452 445

0

0

6 954 370

20 863 111

6 954 370

6 954 370

6 954 370

6 954 370

6 954 370

6 954 370

6 954 370

6 954 370

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre

0

Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre

0

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre

0

Felh.célú tartalék

0

Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

24 577 359

24 577 359

Kiadások összesen:

1369 849 619

129 729 010

105 151 651

112 106 022

126 014 763

112 106 022

112 106 022

112 106 022

112 106 022

112 106 022

112 106 022

112 106 022

112 106 022

Záró pénzeszköz

125 044 411

107 288 561

115 078 341

86 459 380

71 749 160

84 538 940

59 828 720

45 118 500

50 408 280

105 698 060

125 987 840

167 377 620

20. melléklet

Költségvetési évet követő három év tervezett előirányzata

adatok Ft-ban

Bevétel megnevezése

2022. évi tervezett előirányzat

2023. évi tervezett előirányzat

2024. évi tervezett előirányzat

2025. évi tervezett előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

734 119 287

734 119 287

734 119 287

734 119 287

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről

46 080 000

51 080 000

51 080 000

51 080 000

Közhatalmi bevételek

200 000 000

150 000 000

160 000 000

170 000 000

Működési bevételek

101 501 000

101 501 000

101 501 000

101 501 000

Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszk.

0

0

0

0

Felhalmozási célú önkorm.i támogatások

0

0

0

0

Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről

70 000 000

70 000 000

20 000 000

20 000 000

Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.

61 100 000

20 000 000

0

0

Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele felj.célra

0

Maradvány igénybevétele műk.célra

157 049 332

157 000 000

157 000 000

157 000 000

Maradvány igénybevétel finanszírozási célra

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

Egyéb finanszírozási bevételek

0

0

0

0

Bevételek összesen:

1 369 849 619

1 283 700 287

1 223 700 287

1 233 700 287

Kiadás megnevezése

2022. évi tervezett előirányzat

2023. évi tervezett előirányzat

2024. évi tervezett előirányzat

2025. évi tervezett előirányzat

Személyi juttatások

590 239 000

602 043 780

602 043 780

602 043 780

Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó

76 600 000

77 000 000

77 000 000

77 000 000

Dologi kiadás

357 274 000

375 900 000

375 900 000

375 900 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 000 000

16 000 000

16 000 000

16 000 000

Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre

0

0

0

0

Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre

0

0

0

0

Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre

151 426 315

152 000 000

152 000 000

152 000 000

Elvonások, befizetések

0

0

0

0

Műk.célú tartalék

0

0

0

0

Beruházások

70 280 500

0

0

0

Felújítások

83 452 445

60 756 507

756 507

10 756 507

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre

0

0

0

0

Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre

0

0

0

0

Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre

0

0

0

0

Felh.célú tartalék

0

0

0

0

Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés

24 577 359

0

0

0

Kiadások összesen:

1369 849 619

1283 700 287

1223 700 287

1233 700 287

21. melléklet

Több éves kihatással járó döntések alakulása

2022-ben nincs több éves kihatással járó kiadási döntés.

22. melléklet

Közvetett támogatások terv 2022. év

Az Áht. 24. § (4) bekezdésének c.) pontja szerinti közvetett támogatásokról:

Megnevezés

Összeg

Hivatkozás

Iparűzési adó

300 000 Ft

1990. évi C. tv. A helyi adókról, 39/C.(3) alapján a háziorvosnak adható kedvezmény

Kommunális adó

164 000 Ft

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő Testületének 14/2019 (XI.15.) önkormányzati rendelete 3. § alapján

Összesen:

464 000 Ft