Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 16

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.16.

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 8.828.020 Ft-tal növeli, a rendelet 1, 2., 4. sz. melléklete szerint, kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok szerinti bontásban.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt módosításokkal Dunabogdány Község Önkormányzata 2022. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 688.566.263 Ft.

2. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati költségvetés Dunabogdány Község Önkormányzata fejezetének bevételi oldalát 5.696.052 Ft-tal növeli a jelen rendelet 4/d sz. melléklete szerint.

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati költségvetés Dunabogdány Község Önkormányzata fejezetének kiadási oldalát 5.696.052 Ft-tal növeli a jelen rendelet 2/d. sz. melléklete szerint. Ebből 2.911.122 Ft az intézményfinanszírozás növekedése, amely az intézmények bevételei között jelenik meg.

(3) A 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(2) bekezdés szerint módosulnak. Ezekkel a módosításokkal az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 677.808.089 Ft. Ebből a kiadási főösszegből 219.517.916 Ft-ot az Önkormányzat átad az intézményeknek, így ez az összeg az intézmények bevételei között jelenik meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati költségvetés Polgármesteri Hivatal fejezetének bevételi oldalát 1.576.636 Ft-tal növeli a jelen rendelet 4/b sz. melléklete szerint.

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati költségvetés Polgármesteri Hivatal fejezetének kiadási oldalát 1.576.636 Ft-tal növeli a jelen rendelet 2/b sz. melléklete szerint.

(3) A 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(2) bekezdés szerint módosulnak. Ezekkel a módosításokkal a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 63.861.636 Ft.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda fejezetének bevételi oldalát 4.466.454 Ft-tal növeli a jelen rendelet 4/a sz. melléklete szerint.

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda fejezetének kiadási oldalát 4.466.454 Ft-tal növeli a jelen rendelet 2/a sz. melléklete szerint.

(3) A 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(2) bekezdés szerint módosulnak Ezekkel a módosításokkal a Német Nemzetiségi Óvoda 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 139.259.454 Ft.

5. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati költségvetés Művelődési Ház fejezetének költségvetésében a következő kiadási átcsoportosításokat hagyja jóvá, jelen rendelet 2/c sz. melléklete szerint:

a) egyéb dologi kiadások (K355) -79.900

b) egyéb tárgyi eszközök beszerzése (K64) 62.913

c) egyéb tárgyi eszközök áfa (K67) 16.987

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati költségvetés Művelődési Ház fejezetének költségvetésében a következő bevételi átcsoportosításokat hagyja jóvá, jelen rendelet 4/c sz. melléklete szerint:

a) működési célú támogatás bérfejlesztésre B16 1.555.332

b) önkormányzati intézményfinanszírozás B816 -1.555.332

c) előző évi maradvány igénybevétele B 8131 100.073

d) ingatlan bérbeadás B402 - 100.073

(3) A 2/2022. (III.10.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(2) bekezdés szerint módosulnak.

(4) Az (1) bekezdésben felsorolt módosításokkal a Művelődési Ház 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege változatlanul 27.155.000 Ft.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.