Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 29

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.29.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetés beszámolóról a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre.

(2) Költségvetési szervek:

a) Önkormányzat

b) Közös Önkormányzati Hivatal

c) Tahitótfalui Óvodák és Konyha

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzati költségvetés

a) Bevételeinek teljesítését 1.556.971.711.- Ft-ban,

b) Kiadásainak teljesítését 1.370.828.484.- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését összesen a 8. melléklet és a 16. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak tényleges létszáma 110 fő, melynek kimutatása a 17. mellékletben látható.

(4) A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 97%-ban teljesültek, a kiadások előirányzathoz viszonyított teljesítése 85 %.

(5) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt kiadási feladatainak teljesítését a 1. melléklet, a bevételek teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.

a) A Közös Hivatal kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a 2. melléklet és 10. mellékletben található.

b) Az Óvoda kötelező és önként vállalt feladatainak teljesítését a 3. melléklet, illetve a 11. melléklet tartalmazza.

c) A 4. melléklet és 12. melléklet a kötelező és önként vállalt feladatok teljesítését önkormányzati szinten összesítve tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat beruházásait és felújításait a 18. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat általános és céltartalékait a 19. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek összegét a 20. melléklete tartalmazza (stabilitási terv 1.)

(9) Az Önkormányzat stabilitási tervét a 21. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat hiteleit a 22. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat működési célú irányító szervi (intézmény-finanszírozási) támogatásait a 23. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat szociális támogatásait a 24. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 25. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat támogatásként kapott összegeit a 26. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat helyi adó és egyéb bevételeit a 27. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat, Közös Hivatal és Óvoda maradvány kimutatását a 28. melléklet tartalmazza.

(17) Az Óvoda és Közös Hivatal eredmény kimutatása a 29. mellékletben látható.

(18) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 30. melléklet tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat vagyonmérlegét a 31. melléklet tartalmazza.

(20) Az Önkormányzati előirányzatokat az 5. melléklet, illetve a 13. melléklet tartalmazza,

(21) A Hivatal kiadásait a 6. melléklet, bevételeit a 14. melléklet tartalmazza,

(22) Az Óvodai kiadásokat a 7. melléklet, a bevételeket a 15. melléklet tartalmazza.

3. A Közös Önkormányzat Hivatal 2022. költségvetésének teljesítése

3. § A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése bevételeinek teljesítését 157.431.297.-Ft-ban, a kiadások teljesítését 155.656.782.- Ft-ban állapítja meg. A kiadások 96%-ban a bevételek 97%-ban teljesültek.

a) A Közös Hivatal tényleges létszáma 16 fő, részletezve a létszám kimutatása a 17. mellékletben.

b) A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a 2. melléklet és 10. melléklet tartalmazza.

4. Az Óvoda 2022. évi költségvetésének teljesítése

4. § A Képviselő-testület az Óvoda 2022. évi költségvetésében a bevételek teljesítését 311.610.084.- Ft-ban, a kiadások teljesítését 309.526.449.- Ft-ban állapítja meg. A bevételek teljesítése 91%-ban, a kiadások teljesítése 91%-ban valósult meg.

a) Az óvoda tényleges létszáma 59 fő, melynek kimutatása a 17. mellékletben látható.

b) A bevételek és kiadások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését részletesen a 3. melléklet és 11. melléklet tartalmazza.

5. Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a bevételek teljesítését. 1.087.930.330.- Ft-ban, a kiadások teljesítését 905.645.253.- Ft-ban állapítja meg. A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 82%-ban, a kiadások 110 %-ban teljesültek.

a) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 35 fő, melynek részletezése a 17. mellékletben látható.

b) Az Önkormányzati bevételek a 9. mellékletben, a kiadások az 1. mellékletben találhatóak.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján az Önkormányzat a zárszámadási rendelet előterjesztésekor bemutatja a vagyonmérleget, amely a rendelet 31. melléklete.

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet előterjesztésekor bemutatja.

(3) Az Önkormányzat a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a rendelet előterjesztésekor bemutatja.

(4) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három évre gördülő tervet készít, mely a rendelet előterjesztésekor bemutatásra kerül.

(5) Az Önkormányzat zárszámadásában a rendelet előterjesztésekor bemutatja az intézmények pénzeszköz változásait.

7. § (1) A rendelet 2023. május 29-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.4) rendelete hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Ez a rendelet 2023. május 29-én lép hatályba.