Göd Város Önkormányzata Polgármesterének 21/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelete

Göd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 06. 18

Göd Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A zárszámadás bevételei és kiadásai

1. §


A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét 15 373 834 eFt-ban állapítja meg.

2. §


A Képviselő- testület Göd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszegét 11 417 087 eFt-ban állapítja meg. A költségvetés teljesítésének részletezését a 1-24. sz. mellékletek mutatják be.

Göd Város Önkormányzata gazdálkodó intézményeinek zárszámadási bevételei és kiadásai

3. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek teljesítését 14 814 137 eFt-ban állapítja meg.

4. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak teljesítését 10 950 844 eFt-ban állapítja meg.

5. §


A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeinek teljesítését 465 158 eFt-ban állapítja meg.

6. §


A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítését 457 101 eFt-ban állapítja meg.

7. §


A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételeinek teljesítését 802 506 eFt-ban állapítja meg.

8. §


A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadásainak teljesítését 725 250 eFt-ban állapítja meg.

9. §


A Képviselő-testület a Bölcsőde bevételeinek teljesítését 225 796 eFt-ban állapítja meg.

10. §

A Képviselő-testület a Bölcsőde kiadásainak teljesítését 223 593 eFt-ban állapítja meg.

11. §


A Képviselő-testület a Kastély Óvoda bevételeinek teljesítését 355 955 eFt-ban állapítja meg.

12. §


A Képviselő-testület a Kastély Óvoda kiadásainak teljesítését 357 039 eFt-ban állapítja meg.

13. §


A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda bevételeinek teljesítését 264 356 eFt-ban állapítja meg.

14. §


A Képviselő-testület a Kincsem Óvoda kiadásainak teljesítését 263 782 eFt-ban állapítja meg.

15. §


A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ bevételeinek teljesítését 139 301 eFt-ban állapítja meg.

16. §


A Képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ kiadásainak teljesítését 133 903 eFt-ban állapítja meg.

17. §


A Képviselő-testület a Könyvtár bevételeinek teljesítését 40 134 eFt-ban állapítja meg.

18. §


A Képviselő-testület a Könyvtár kiadásainak teljesítését 39 397 eFt-ban állapítja meg.

19. §


A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház bevételeinek teljesítését 72 725 eFt-ban állapítja meg.

20. §


A Képviselő-testület a József Attila Művelődési Ház kiadásainak teljesítését 72 579 eFt-ban állapítja meg.

2019. évi költségvetési maradvány

21. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetési maradványát 3 956 745 eFt-ban hagyja jóvá az alábbi részletezés szerint:


Önkormányzat (intézmény)                                                    3 863 292 eFt

Polgármesteri Hivatal                                                                   8 057 eFt

Településellátó Szervezet                                                            77 256 eFt

Bölcsőde                                                                                        203 eFt

Kastély Óvoda                                                                             1 083 eFt

Kincsem Óvoda                                                                              573 eFt

Alapszolgáltatási Központ                                                             5 399 eFt

Könyvtár                                                                                        737 eFt

József Attila Művelődési Ház                                                           145 eFt

           

Záró rendelkezések

22. §


A rendelet részét képezi az 1-24. számú melléklet, amely tartalmazza az összes intézmény adatait is.


1. Göd Város Önkormányzatának összevont költségvetése 2019. év

1/1. Göd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése bevételi előirányzatainak teljesítése

1/2.  Göd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése kiadási előirányzatainak teljesítése

2. Göd Város Önkormányzata önkormányzati működési támogatások teljesítése (telekadó is)

3. Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett közhatalmi bevételek teljesítése (telekadóval)

4. Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett működési bevételek teljesítése

5. Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett felhalmozási bevételek teljesítése

6. Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek teljesítései

7. Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek teljesítései

8. Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett személyi juttatások és járulékok teljesítése intézményenként

9. Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett dologi kiadások teljesítése intézményenként

10. Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások teljesítése

11. Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások teljesítése

12. Göd Város Önkormányzat 2019. évi tartalék előirányzata

13/1.Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett felújítási feladatok előirányzatai feladatonként

13/2. Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként

14/1. Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet és intézményein belül tervezett beruházási feladatok előirányzatai feladatonként

14/2. Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett beruházási feladatok előirányzatainak teljesítése feladatonként

15. Összefoglaló kimutatás Göd Város Önkormányzata által 2019. évben támogatott Alapítványokról

16. Helyi adórendeletek, valamint a gépjárműadó törvény előírásai alapján biztosított önkormányzati adókedvezmények és mentességek (a 2019. évi adatok alapján) – figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletre

17. Kimutatás a 2019. évre tervezett közvetett támogatások teljesítéséről

18. EU-s támogatással megvalósuló projektek a 2019. évi költségvetésben

19. 2019. évi Mérleg eszközök – intézményi, összesen

20. 2019. évi Mérleg források – intézményi, összesen

21. 2019. évi Költségvetési jelentés – intézményi, összesen

22. 2019. évi Maradvány kimutatás – intézményi, összesen

23. 2019. évi Eredménykimutatás – intézményi, összesen

24. Göd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében teljesített létszám

23. §


E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


                         Balogh Csaba                                                        dr. Szinay József

                          polgármester                                                         címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:


A rendelet a Gödi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. év június hó 17. napján kihirdetésre került. A kifüggesztés időtartama 30 nap.


                                                                                                       dr. Szinay József

                                                                                           címzetes főjegyző