Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 11. 18- 2022. 11. 18

Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül helyezéséről

2022.11.18.

Letkés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló Letkés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (IV.30..) önkormányzati rendelete.

2. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló Letkés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (V.4..) önkormányzati rendelete.

3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló 3/2016 (V.20.) önkormányzati rendelet.

4. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló 3/2017 (V.3.) önkormányzati rendelet.

5. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló 3/2018 (V.31.) önkormányzati rendelet.

6. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.19.) rendeletének módosításáról szóló 2/2020 (II.14.) önkormányzati rendelet.

7. § Hatályát veszti a 2020. évi költségvetéséről szóló Letkés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (III.12..) önkormányzati rendelete.

8. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 1 /2019. (II.19.) rendelet módosításáról szóló 6/2020 (VI.30.) önkormányzati rendelet.

9. § Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló Letkés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020 (VII.14..) önkormányzati rendelete.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.