Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

az intézményi gyermekétkeztetés nyersanyagnormáiról és térítési díjairól szóló 7/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 02

Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

az intézményi gyermekétkeztetés nyersanyagnormáiról és térítési díjairól szóló 7/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.02.

Letkés Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet5

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.