Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

az intézményi gyermekétkeztetés nyersanyagnormáról és térítési díjairól szóló 7/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01

Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

az intézményi gyermekétkeztetés nyersanyagnormáról és térítési díjairól szóló 7/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Letkés Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az intézményi gyermekétkeztetés nyersanyagnormáiról és térítési díjairól szóló 7/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet