Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete

Helyi Építési Szabályzatról szóló 15/2004.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 13- 2022. 08. 13

Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete

Helyi Építési Szabályzatról szóló 15/2004.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.08.13.

Letkés Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 62.§. (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. § Ez a rendelet 2022. augusztus 12-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. augusztus 14. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.