Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

a 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022.(III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 18

Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

a 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022.(III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.18.

Letkés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében maghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az Önkormányzat és Óvoda 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 822.859 ezer forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A 2. §-ban meghatározott költségvetési főösszegen belül)

„a) Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege: 777.956 ezer forint
b) Óvoda bevételi és kiadási főösszege: 44.903 ezer forint”

(2) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat és az Óvoda kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) Működési bevételek: 167.986 ezer forint
b) Felhalmozási bevételek: 574.084 ezer forint
c) Finanszírozási bevételek: 80.789 ezer forint

(3) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat és az Óvoda kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) Működési kiadások: 216.484 ezer forint
b) Felhalmozási célú kiadások: 562.827 ezer forint
c) Finanszírozási kiadások: 43.548 ezer forint

3. § (1) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) Működési bevételek: 163.586 ezer forint
b) Felhalmozási bevételek: 574.084 ezer forint

(2) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) Működési kiadások: 171.696 ezer forint
b) Felhalmozási célú kiadások: 562.712 ezer forint
c) Finanszírozási kiadások: 43.548 ezer forint

4. § (1) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

11. melléklet

8. melléklet

12. melléklet

9. melléklet

13. melléklet

10. melléklet

14. melléklet