Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása

az intézményi gyermekétkeztetés nyersanyagnormáról és térítési díjairól szóló 7/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01

Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VIII. 5.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.01.
az intézményi gyermekétkeztetés nyersanyagnormáról és térítési díjairól szóló 7/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz és az 1. melléklethez
Az önkormányzat a Gyvt. 151. § (2f) bekezdése szerint megállapítja az intézményi térítési díjat. A Gyvt. 151. § (3) bekezdése szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege.