Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

Helyi Építési Szabályzatról szóló 15/2004.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 12

Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.08.12.
Helyi Építési Szabályzatról szóló 15/2004.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–8. §-hoz
Fejlesztési koncepció-terv alapján Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 61/2021. (XII.21.) számú határozatával döntött a község hatályos településrendezési tervei módosításának kezdeményezéséről.
A Képviselő Testület támogatja a kerékpárpihenő kialakítását Letkés területén. A testület megismerte a Start Építész Műhely koncepció-tervét, amely alkalmas arra, hogy a fejlesztési szándékokat elősegítő önkormányzati lépések megtörténjenek. A kisterületű fejlesztés ellenére, a közlekedési kapcsolatok biztosítása miatt a fejlesztéshez szükséges terület érinti, vagy érintheti a 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 04, 07/12, 106/3, 124, 705, 725, 686/2, 718, 719, 720, 723, 724, 725, 726/4, 726/5, 745 hrsz-ú telkeket, ezért indokoltnak tartotta a nagyobb terület 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdése alapján kiemelt fejlesztési területté nyilvánítani a felsorolt hrsz-ú telkeket a fenti számú határozatával a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) 32. § (2) bekezdés c) pontja alapján.
A településrendezési eszközök módosítási szándéka a kiemelt fejlesztési terület vonatkozásában tárgyalásos eljárás keretében történt az államigazgatási eljárás lezárult.
A település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési szabályzatnál az egyes tervek, A településrendezési eszközök módosítással érintett területén belül a beépítendő telek (hrsz: 705) települési térségben található a PmTrT-ben.