Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

települési támogatásokról

Hatályos: 2022. 10. 03

Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.03.
települési támogatásokról
Részletes indokolás
Az 1–23. §-hoz és az 1–6. melléklethez
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8., 8.a. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvényben foglaltak szerint a képviselő-testület saját hatáskörében szabályozhatja – a törvényben meghatározott feltételek figyelembevételével – a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások megállapításának feltételeit és további pénzbeli támogatásokat állapíthat meg.
A rendelet tartalmazza a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárási szabályokat, a törvényi felhatalmazás alapján az egyes pénzbeli ellátásokra vonatkozó részletszabályokat, az ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának szabályait.
Letkés Község Önkormányzata 2015-ben fogadta el a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló önkormányzati rendeletét, melyet eddig több alkalommal módosított.
A Képviselő-testület az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát követően az eddigi módosításokat is figyelembe véve új rendelet megalkotásáról döntött.