Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022.(III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 18

Letkés Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.18.
a 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022.(III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz és az 1–10. melléklethez
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.örvény 34. §. (4) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntés szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, módosítja a költségvetési rendeletét, azaz megváltoztatja az előirányzatok összegét.
Önkormányzat által elnyert pályázatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások eredményeként a költségvetés bevételi- kiadási főösszege módosul.