Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Cegléd Város Önkormányzata 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendeletea Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Cegléd Város Önkormányzata 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendeletea Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.