Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a díszpolgári cím adományozásáról szóló 14/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 01- 2022. 04. 02

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a díszpolgári cím adományozásáról szóló 14/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.01.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A díszpolgári cím adományozásáról szóló 14/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Kettő elismerés adományozható, amennyiben olimpiai eredmény alapján kerül előterjesztésre személyi javaslat.”

2. § Ez a rendelet 2022. április 1-jén lép hatályba.