Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 29/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01- 2022. 06. 02

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 29/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.01.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A 29/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 29/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet