Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a veszélyhelyzet helyi gazdaságot és megélhetést érintő hatásainak enyhítése érdekében egyes önkormányzati rendeletekben megállapított díjakra vonatozó fizetési moratóriumról szóló 12/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 02

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a veszélyhelyzet helyi gazdaságot és megélhetést érintő hatásainak enyhítése érdekében egyes önkormányzati rendeletekben megállapított díjakra vonatozó fizetési moratóriumról szóló 12/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2022.07.01.

Ceglédi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a veszélyhelyzet helyi gazdaságot és megélhetést érintő hatásainak enyhítése érdekében egyes önkormányzati rendeletekben megállapított díjakra vonatozó fizetési moratóriumról szóló 12/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.