Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 22- 2022. 02. 23

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.22.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Cegléd Város Önkormányzata 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendeletea Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. február 22-én lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet