Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 5/2015. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 01- 2022. 03. 02

Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 5/2015. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.01.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 5/2015. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzati képviselő (a továbbiakban: képviselő), a bizottság elnöke és tagja, megválasztása napjától megbízatásának megszűnéséig tiszteletdíjban részesül, az alábbiak szerint:

a) a képviselő havi tiszteletdíja 157.000.- Ft, azaz százötvenhétezer forint,

b) a bizottsági elnök havi tiszteletdíja – más bizottsági tagság esetén is – 140.000.- Ft, azaz száznegyvenezer forint,

c) a bizottsági tag havi tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is – 70.000,. Ft, azaz hetvenezer forint.”

2. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.