Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

2022.05.31.

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Balatonberény közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, fogorvosi, védőnői alapellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra terjed ki.

2. § (1) Balatonberény Község Önkormányzatának közigazgatási területe Vörs Község Önkormányzat közigazgatási területével együtt egy háziorvosi vegyes körzetet alkot. A körzet székhelye: 8649 Balatonberény Béke u. 2., telephelye: 8711 Vörs, Alkotmány u. 25/B.

(2) Balatonberény Községi Önkormányzata a háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézetével (8360 Keszthely Sopron u. 2.) megkötött feladatellátási szerződéssel biztosítja. Az ellátás helyszíne: 8360 Keszthely Sopron u. 2.

3. § (1) Balatonberény Község Önkormányzatának közigazgatási területe Vörs Község Önkormányzata közigazgatási területével együtt egy védőnői szolgálatot alkot.

(2) A védőnői szolgálat fenntartója Balatonberény Község Önkormányzat.

(3) A védőnői szolgálat székhelye: 8649 Balatonberény Béke u. 2.

4. § (1) Balatonberény Község Önkormányzat a fogorvosi ellátást Balatonszentgyörgy, Főnyed, Hollád, Szegerdő, Tikos, Vörs községekkel egy fogorvosi körzetben látja el.

(2) A fogorvosi körzet székhelye: 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u.82.

(3) A fogorvosi ügyeleti ellátást az Allfordent Kft-vel (székhelye: 8360 Keszthely Kossuth u. 7-9.) kötött ellátási szerződés keretében biztosítja a Kft. székhelyén.

5. §1

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.