Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Nagyberény Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, a Képviselő-testület tagjainak véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.

2. § A költségvetési beszámoló teljesített bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 292.290.761 Ft teljesített bevétellel jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 170.549.486 Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat és az Óvoda konszolidált teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A költségvetési beszámoló kiadásai

(1) Az Önkormányzat és az Óvoda konszolidált bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza

(2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait az 3. melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat által fenntartott Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha bevételei és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

5 .§

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések,

a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

(1) Hitelfelvételre nem került sor a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében.

(2) Nagyberény Község Önkormányzatának 2020. évi adósság és hitelállománya az 5. melléklet mutatja be.

5. §

Maradvány kimutatás

(1) A képviselő-testület Nagyberény Község Önkormányzat maradvány kimutatását e rendelet 6. melléklete alapján hagyja jóvá. A záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe.

(2) A képviselő-testület a Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha maradvány kimutatását e rendelet 7. melléklete alapján hagyja jóvá. A záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe.

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Nagyberényi Pillangó Óvoda mérlegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. mellékletben, az óvoda vagyonát pedig a 11. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

8. § (1) A képviselő-testület

  • a) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek és azokból eredő fizetési kötelezettségeket a 12. melléklet,
  • b) a több éves kihatással járó hitelfelvételt a 13. melléklet,
  • c) a közvetett támogatásokat a 14. melléklet,
  • d) a 2020. évi pénzeszközök változását a 15. melléklet,
  • e) az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait, eltérés indoklását (Áht. 29/A. §) a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

1.melléklet

2. melléklet

2.melléklet

3. melléklet

3.melléklet

4. melléklet

4.melléklet

5. melléklet

5.melléklet

6. melléklet

6.melléklet

7. melléklet

7.melléklet

8. melléklet

8.melléklet

9. melléklet

9.melléklet

10. melléklet

10.melléklet

11. melléklet

11.melléklet

12. melléklet

12.melléklet

13. melléklet

13.melléklet

14. melléklet

14.melléklet

15. melléklet

15.melléklet

16. melléklet

16.melléklet