Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 13 - 2021. 06. 13

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról[1]

Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Nagyberény Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § [2]

2. § (1)[3]

(2)[4]

3. § (1)[5]

(2)[6]

4. § [7]

5. § Ez a rendelet 2021. június 12-én lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. június 14. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 2. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 2. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 3. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[6] A 3. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[7] A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.