Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2019. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 05 - 2021. 11. 05

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2019. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.11.05.

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. november 6. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.