Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2019. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 04 - 2021. 11. 04

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2019. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.04.

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2019. (V. 2.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.