Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló 13/2005.(VIII.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 11. 30 23:45- 2022. 11. 30

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló 13/2005.(VIII.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2022.11.30.

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló 13/2005.(VIII.26.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet 2022. november 30-án 23 óra 45 perckor lép hatályba, és 2022. december 1-jén hatályát veszti.