Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az ebtartásról szóló 9/2000. (XII. 15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 02. 24 - 2022. 02. 24

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az ebtartásról szóló 9/2000. (XII. 15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2022.02.24.

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti az ebtartásról szóló 9/2000. (XII.15.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.