Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.26.

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és a kapcsolódó pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.

A költségvetési beszámoló teljesített bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 567.803.900 Ft teljesített bevétellel jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 274.509.630 Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat és az Óvoda konszolidált teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

A költségvetési beszámoló kiadásai

3. § (1) Az Önkormányzat és az Óvoda konszolidált bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait az 3. melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat által fenntartott Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha bevételei és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § (1) Hitelfelvételre nem került sor a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében.

(2) Nagyberény Község Önkormányzatának 2021. évi adósság és hitelállománya az 5. melléklet mutatja be.

Maradvány kimutatás

6. § (1) A képviselő-testület Nagyberény Község Önkormányzat maradvány kimutatását e rendelet 6. melléklete alapján hagyja jóvá. A záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe.

(2) A képviselő-testület a Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha maradvány kimutatását e rendelet 7. melléklete alapján hagyja jóvá. A záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe.

7. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Nagyberényi Pillangó Óvoda mérlegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. mellékletben, az óvoda vagyonát pedig a 11. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

Vegyes és záró rendelkezések

9. § A képviselő-testület

a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek és azokból eredő fizetési kötelezettségeket a 12. melléklet szerint fogadja el.

b) A 13. melléklet mutatja be, hogy az önkormányzatnak 2021. évben több éves kihatással járó hitelfelvétele nem volt.

c) A közvetett támogatásokat a 14. melléklet mutatja.

d) Nagyberény Község Önkormányzata és a Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha 2021. évi pénzeszközök változásának bemutatása a 15. mellékletben szerepel.

e) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait, eltérés indoklását ( Áht. 29/A. §) a 16. melléklet szemlélteti.

10. § Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.