Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 2/2014.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 02- 2023. 01. 02

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 2/2014.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.01.02.

Nagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés a)-g) pontjai alapján kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. pontjában, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez4

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.