Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–3. melléklethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait.

Részletes indokolás

1. -2. §-hoz

A költségvetésben jóváhagyott előirányzatok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően.

3. §-hoz

A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.