Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2019. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 04
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2019. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
INDOKOLÁS
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
önkormányzati rendelet módosításának tervezetéhez
Általános indokolás
A közművelődési feladatellátást a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: közművelődési törvény) szabályozza, mely 2018. január 1. napjával újra szabályozta a települési önkormányzatok közművelődési feladatait, alapszolgáltatásait. A rendelet megalkotását és egyben a 12/2015. (XII.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését a közművelődési törvényben foglaltakkal való összhang megteremtése indokolja.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A bevezető rész módosítása, mert az nem tartalmazhat rövidítéseket.
2. §-hoz
A hatályba léptető, illetve kihirdetési rendelkezéseket tartalmazza