Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Hatályos: 2022. 10. 27

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (X. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.27.
A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
Végső előterjesztői indokolás
Nagyberény Község Önkormányzata Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. mellékletének II.2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen elektronikus úton pályázatot nyújtott be az ebr42 önkormányzati információs rendszerben.
A Belügyminisztérium, mint támogató tájékoztatta az önkormányzatot, mint kedvezményezettet, hogy a benyújtott pályázata alapján a 2022. szeptember 19. napján kelt BMÖGF/349-16/2022. iktatószám alatti miniszteri döntésnek megfelelően 2.179.320,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.
Az önkormányzat a „Támogatói okirat” 13. pontjában foglaltak szerint kötelezettséget vállalt arra, hogy a szociális rászorultság és a 2022. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza.
Az önkormányzat által a „Támogatói okirat”-ban tett vállalásokra is tekintettel szükséges a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló 11/2017.(XI.2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről, valamint az igénylés részletes feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.