Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 27

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.27.
a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II:25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 15. §-ban szabályozza az idős korúak karácsonyi kiadásainak csökkentése céljából az egyszeri segély nyújtásának szabályait.
Az Ör. 15. § (3) bekezdése értelmében a támogatás iránti kérelmet tárgyév november 1-jétől december 15-ig terjedő időszakban lehet benyújtani.
A 2021. év tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a támogatás iránti kérelmek benyújtására nyitva álló határidő záró időpontja (december 15.) a kérelmek elbírálására hatáskörrel rendelkező képviselő-testület ülésezi rendje és a támogatási forma, azaz az utalványok beszerzése szempontjából nem bizonyult megfelelőnek. A kérelmek beadására egy korábbi időpont meghatározása és önkormányzati rendeleti szabályozás módosítása indokolt.
A támogatási kérelmek benyújtására nyitva álló határidő befejező időpontja tárgyév november 20. napjára kerül módosításra.