Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 2/2014.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 2/2014.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Nagyberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról a 2/2014.(I.29.) önkormányzati rendeletben rendelkezett.
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) minden évben felülvizsgálja az Nagyberényben keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási díjat.
Az önkormányzati rendeletben meghatározott egytényezős közszolgáltatási díj megállapításakor DRV Zrt.-nek figyelembe kell vennie a közszolgáltatási tevékenység során felmerülő költségeket és ráfordításokat, és törekednie kell a gazdaságos, fedezetet nyújtó díj kialakítására.
A közszolgáltató a 2023. évi egytényezős díjjavaslatában figyelembe vette a közszolgáltatási tevékenység ellátása során felmerülő költségek és ráfordítások megemelkedését, valamint a lakossági felhasználók esetében változatlanul hagyott díjakkal a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről szóló 2013. évi CXIV. törvény 1. §-ában, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény (továbbiakban: Vgtv.) 44/D. § (1)-(6) bekezdésében rögzített előírásokat. A díjemelés kizárólag a nem természetes személyeket (közületi felhasználókat) érinti.
A DRV Zrt. az egytényezős díj kialakítása során a szippantó autó névleges térfogatához kötött ürítési díjváltozást javasolta. Az így meghatározott fenti díj megfelel a 2013. évi CXIV. törvény 1. § rendelkezéseinek, azaz a természetes személy ingatlantulajdonos részére meghatározott közszolgáltatás tekintetében a Vgtv. 44/D. § szerint megállapított számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90 %-át.
Az egytényezős közszolgáltatási díjat szükséges az önkormányzati rendeletben módosítani, mert a Vgtv. 44/D. § (8) bekezdése és az ezzel összhangban megkötött közszolgáltatási szerződés szerint, amennyiben az önkormányzat a közszolgáltató által határidőben előterjesztett közszolgáltatási díjnál alacsonyabb mértékben, vagy nem állapítja meg, az önkormányzat a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a közszolgáltatónak megfizetni.