Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 04. 30

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének

költségvetési bevételek főösszegét                 666 870 e Ft-ban

finanszírozási bevételek főösszegét                 37 667 e Ft-ban

költségvetési kiadások főösszegét                  561 740 e Ft-ban

finanszírozási kiadások főösszegét                    8 630 e Ft-ban


állapítja meg.

2.§

 1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését az 1. melléklet szerint fogadja el.


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint fogadja el.


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összevont mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi működési bevételeit és kiadásait önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi kiadásait szakfeladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


3.§


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi felhalmozási bevételei teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásai teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.4.§

 1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi tényleges létszámkeretét szakfeladatonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi közfoglalkoztatási létszámkeretét szakfeladatonkénti bontásban a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


5.§

 1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a 10. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 134 167 e Ft összegben hagyja jóvá.


Szabad felhasználású maradvány:                              0 e Ft

Kötelezettséggel terhelt maradvány:               134 167 e Ft


6.§

 1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi konszolidált mérlegét a 11. melléklet szerint állapítja meg.


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi konszolidált eredménykimutatását a 12. melléklet szerint állapítja meg.


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.


 1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi vagyonmérlegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§

 1. A Képviselő-testület az önkormányzat adósságállományát, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek bel- és külföldi kötelezettségeit 0 forintban hagyja jóvá.

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Benke József                                                                                     Dr. Horváth Zsolt

alpolgármester                                                                                             jegyző


A rendelet kihirdetve:


Kadarkút, 2016. április 29.

 


Dr. Horváth Zsolt

         jegyző

Mellékletek