Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018.(I.26.) önkormányzati rendelete

a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegű illetményalap megállapításáról

Hatályos: 2018. 01. 26- 2020. 09. 25

Kadarkút Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: képviselő-testület hivatala) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegű illetményalap megállapításával kapcsolatban a következőket rendeli el:1. §


A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2018. évben 42.500,-Ft.2. §


E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. E rendelet rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

                              Karsai József                                                                                     Dr. Horváth Zsolt

                               polgármester                                                                                            jegyző
Záradék:


A rendelet kihirdetve:

Kadarkút, 2018. január 26.
Dr. Horváth Zsolt

          jegyző