Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 02- 2023. 07. 02

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2023.07.02.

Kadarkút Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. §-ában, 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez4

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.