Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 01

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.07.01.

Kadarkút Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. §-ában, 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 5/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Piaci alapon történő bérbeadás esetén valamely közcéllal összefüggésben az ingatlan egyedi szerződéskötés útján, kérelemre, pályáztatás nélkül közcélú szervezetnek, vagy közfeladatot helyben ellátó magánszemélynek bérbe adható azzal a kikötéssel, hogy a közcélú szervezet a vele jogviszonyban álló személy(ek)nek az ingatlant választása szerint albérletbe adhatja.”

2. § Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. része a következő 8. ponttal egészül ki:

„8. Kadarkút, Körmendi u. 88.”