Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről szóló 9/2023.(VI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 01- 2023. 10. 01

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről szóló 9/2023.(VI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2023.10.01.

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Somogy Vármegyei Kormányhivatal véleményének kikérésével az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről szóló 9/2023.(VI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet 2023. szeptember 30-án lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. október 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.