Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 01- 2023. 10. 01

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2023.10.01.

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.24) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) A „R” 3. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

3. §

(2) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi összesített költségvetésének főösszegét 1.866.041.665 Ft-ban állapítja meg:

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 674.880.772,- Ft-ban,

Ezen belül:

működési költségvetési bevételét 640.602.580,- Ft-ban,

felhalmozási költségvetési bevételét 34.278.192,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 674.880.772,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 1.191.160.893,- Ft-ban,

Ezen belül:

ba) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 759.347.800,- Ft-ban,

bb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 431.813.093,- Ft-ban,

c) Tárgyévi költségvetési kiadását 1.853.314.617,- Ft-ban,

Ezen belül:

ca) Működési célú költségvetési kiadását 722.294.210,- Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 269.811.034,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 32.099.680,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 267.702.024,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.451.080,- Ft-ban,

- egyéb pénzbeli és természetbeli ellátás 0,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat 149.230.392,- Ft-ban,

- pénzügyi lízing kiadása 0,- Ft-ban,

cb) Tartalékokat [P10] 60.669.834,- Ft-ban,

ebből:

- az általános tartalékot 29.325.701,- Ft-ban,

- a céltartalékot 31.344.133,- Ft-ban,

cc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 1.070.350.573,- Ft-ban,

Ezen belül:

- az intézményi beruházások összegét 253.932.150,- Ft-ban,

- a felújítások összegét 816.418.423,- Ft-ban,

- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban,

- a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,

- a lakásépítés összegét 0,- Ft-ban,

A c) ponthoz kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 1.837.091.033,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 16.223.584,- Ft-ban,

d) A finanszírozási műveletek kiadását 12.727.048,- Ft-ban,

Ezen belül:

- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését: 12.727.048,- Ft-ban,

- közfoglalkoztatási program miatti visszafizetését 0,- Ft-ban,

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének főösszegét 117.424.477 Ft-ban állapítja meg.

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 3.556.967,- Ft-ban,

aa) Ezen belül:

működési költségvetési bevételét 3.518.967,- Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 38.000,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 3.556.967,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát 950.106 Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 112.917.404 Ft-ban,

melyhez állami támogatás

- Önkormányzati hivatal működés jogcímen 80.926.900 Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 31.990.504 Ft

d) Tárgyévi költségvetési kiadását 117.424.477,- Ft-ban,

da) Ezen belül:

Működési célú költségvetési kiadását 116.374.487,- Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 83.100.000,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 11.050.000,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 21.877.444,- Ft-ban,

- egyéb működési kiadások 347.043,- Ft-ban,

db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,

ebből:

- az általános tartalékot 0,- Ft-ban,

- a céltartalékot 0,- Ft-ban,

dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 1.049.990,- Ft-ban,

A d) ponthoz kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 117.424.477,-Ft-ban,

- a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

- az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiány 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2023. évi költségvetésének főösszegét 25.656.121 Ft-ban állapítja meg.

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 482.000,- Ft-ban,

Ezen belül:

aa) működési költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 482.000,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

-az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 269.157,-Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 24.904.964,- Ft-ban

melyhez

- Települési önk. közművelődési jogcímen 5.821.344 Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 19.083.620 Ft

d) Tárgyévi költségvetési kiadását 25.656.121,- Ft- ban,

Ezen belül:

da) Működési célú költségvetési kiadását 25.529.121,- Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 8.080.780,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 1.020.341,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 16.428.000,- Ft-ban,

- műk. célú pénzeszk. átadás áh-on kívülre 0,- Ft-ban,

db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,

dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 127.000,- Ft-ban,

A d) ponthoz kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 25.656.121,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a Bokor József Városi Könyvtár 2023. évi költségvetésének főösszegét 8.967.950 Ft-ban állapítja meg.

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 2.900.000,- Ft-ban,

Ezen belül:

aa) működési költségvetési bevételét 2.900.000,- Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 2.900.000,- Ft-ban,

- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 915.951,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 5.151.999,- Ft-ban

melyhez állami támogatás

- Települési önk. közművelődési jogcímen 2.494.861,- Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 2.657.138,- Ft

d) Tárgyévi költségvetési kiadását 8.967.950,- Ft-ban,

Ezen belül:

da) Működési célú költségvetési kiadását 8.967.950,- Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 6.095.000,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót 742.950,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 2.130.000,- Ft-ban,

db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,

dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 0,- Ft-ban,

A d) ponthoz kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 8.967.950,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2023. évi költségvetésének főösszegét 146.568.809 [P32] Ft-ban állapítja meg.

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 18.216.085,- Ft-ban,

Ezen belül:

aa) működési költségvetési bevételét 18.216.085,- Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 18.216.085,- Ft-ban,

- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát 781.894,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 127.570.830,- Ft-ban

melyhez állami támogatás

- szociális és gyermekvédelmi feladatok jogcímeken 108.262.944,- Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása 19.307.886,- Ft

d) Tárgyévi költségvetési kiadását 146.568.809,- Ft-ban,

Ezen belül:

da) Működési célú költségvetési kiadását 146.063.500,- Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 66.314.800,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót 8.503.924,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 71.244.776,- Ft-ban,

db) Tartalékokat 0,- Ft-ban,

dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 505.309,- Ft-ban,

A d) ponthoz kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 146.568.809,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

-az állami feladatok ellátásának kiadásait 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiányát 0,- Ft-ban,

állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének főösszegét 1.837.969.505 Ft-ban állapítja meg.

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 649.725.720 Ft-ban,

Ezen belül:

aa) működési költségvetési bevételét 615.485.528,- Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 34.240.192,- Ft-ban,

A fentiekhez kapcsolódóan:

- a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 649.725.720,-Ft-ban,

- a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

- az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 1.188.243.785,- Ft-ban,

Ezen belül:

ba) a működési célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 153.815.703,- Ft-ban,

bb) a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 1.034.428.082,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét 0,- Ft-ban,

Ebből:

ca) a működési célú finanszírozást szolgáló műveletek bevételét 0,- Ft-ban,

cb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló műveletek bevételét 0,- Ft-ban,

d) Tárgyévi költségvetési kiadását 1.554.697.260,- Ft-ban,

Ezen belül:

da) Működési célú költségvetési kiadását 425.359.152,- Ft-ban,

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait 106.220.454,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót 10.782.465,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat 156.021.804,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.451.080,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat 148.883.349,- Ft-ban,

- pénzügyi lízing kiadás 0,- Ft-ban

db) Tartalékokat 60.669.834,- Ft-ban,

ebből:

- az általános tartalékot 29.325.701,- Ft-ban,

- a céltartalékot 31.344.133,- Ft-ban,

dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 1.068.668.274,- Ft-ban,

Ezen belül:

- a beruházások összegét 252.326.165,- Ft-ban,

- a felújítások összegét 816.342.109,- Ft-ban,

- az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban,

- a lakástámogatás összegét 0,- Ft-ban,

- a lakásépítés 0,- Ft-ban,

A d) ponthoz kapcsolódóan:

-a kötelező feladatok ellátásának kiadásait 1.538.473.676,- Ft-ban,

-a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait 16.223.584,- Ft-ban,

állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását 283.272.245 Ft-ban,

Ebből:

ea) a működési célú finanszírozást szolgáló műveletek kiadását 283.272.245,- Ft-ban,

melyből

- irányítószervi támogatás 270.545.197,-Ft-ban

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. 12.727.048,- Ft-ban,

eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló műveletek kiadását 0,- Ft-ban

állapítja meg.

2. § (1) A „R” 6. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

6.§

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi

a) általános tartalékát 29.325.701,- Ft összegben,

b) működési céltartalékát 31.344.133,- Ft összegben,

- Koncessziós díj bevétel számla 21.819.070 Ft

- Megszűnt vkt pénzeszköz számla 18.572.061 Ft

- Körny.véd alap számla 2.972.950 Ft

- Szociális bérlakás számla 11.179.761 Ft

- Önkormányzati bérlakás 1.501.346 Ft

- közfoglakoztatási program számla 4.4624.642 Ft

c) felhalmozási céltartalékát 0,- Ft összegben,

Ezen belül:

ca) felújítási céltartalékát 0,- Ft összegben,

cb) beruházási céltartalékát 0,- Ft összegben

e rendelet 6. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.

(4) Az általános tartalék és a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

3. §2

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez3

2. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez4

3. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez5

4. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez6

5. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez7

6. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez8

7. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez9

8. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez10

9. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez11

10. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez12

11. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez13

12. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez14

13. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez15

14. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez16

15. melléklet a 12/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez17

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. október 2. napjával.

2

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 10. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 11. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 12. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 13. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 14. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 15. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.