Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről; a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2018.(VII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 01- 2023. 10. 01

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről; a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2018.(VII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.10.01.

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva a gyermekvédelem helyi rendszeréről; a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2018.(VII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2023. szeptember 30-án lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. október 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.