Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegű illetményalap megállapításáról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 12. 31

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegű illetményalap megállapításáról

2024.01.01.

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegű illetményalap megállapításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. § A Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2024. évben 43.000,-Ft.

2. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba, és 2025. január 1-jén hatályát veszti.