Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, egészségügyi és egyéb juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 14/2016.(XII.9.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 02- 2024. 01. 02

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, egészségügyi és egyéb juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 14/2016.(XII.9.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2024.01.02.

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében, 234. § (3)-(4) bekezdésében, valamint 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, egészségügyi és egyéb juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 14/2016.(XII.9.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. január 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.