Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, egészségügyi és egyéb juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 14/2016.(XII.9.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 01. 01

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, egészségügyi és egyéb juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 14/2016.(XII.9.) önkormányzati rendelete módosításáról

2024.01.01.

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében, 234. § (3)-(4) bekezdésében, valamint 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, egészségügyi és egyéb juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 14/2016.(XII.9.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, egészségügyi és egyéb juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 14/2016.(XII.9.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A Hivatal köztisztviselői 2024. évben, egységesen, alapilletményük 10 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosultak.”

2. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.