Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.27.

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva -figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1), (2) bekezdésére- a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetése teljesítésének

költségvetési bevételek főösszegét 1.374.335.177,- Ft-ban

finanszírozási bevételek főösszegét 847.186.707,- Ft-ban

ÖSSZES BEVÉTEL: 2.221.521.884,- Ft

költségvetési kiadások főösszegét 798.987.157,- Ft-ban,

finanszírozási kiadások főösszegét 12.727.048,- Ft-ban

központi irányítószervi támogatás 218.646.786,- Ft-ban

ÖSSZES KIADÁS: 1.030.260.991,- Ft

állapítja meg.

2. § (1) Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési kiadásait és bevételeit az 1. számú melléklet szerint fogadja el.

(2) Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020-2021-2022 évre vonatkozó összevont mérlegét a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

(3) Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait 2022. évre vonatkozóan a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2022. évi teljesített kiadásait kormányzati funkciónként az 4/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2022. évi teljesített bevételeit kormányzati funkciónként az4/a. számú melléklet4/b. számú mellékletá.

(6) Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2022. évi központilag szabályozott bevételeit az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei európai uniós támogatással megvalósuló bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei tartalék felhasználás kimutatását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2022. évi felhalmozási kiadásai teljesítését a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2022. évi felhalmozási bevételei teljesítését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2022. évi tényleges létszámkeretét a 8. számú melléklet valamint a 9. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. § Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2022. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a 21. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően hagyja jóvá.

6. § (1) Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi konszolidált mérlegét a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá, az önkormányzat 2022. december 31-i mérleg főösszegét 3.964.395.446,- Ft főösszegben állapítja meg.

(2) Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi konszolidált eredménykimutatását a 23. számú melléklet szerint hagyja jóvá, az összevont 2022. évi mérleg szerinti eredményt -6.731.148,- Ft-ban állapítja meg.

(3) Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi tárgyi eszközeinek, immateriális javainak, koncesszióba és vagyonkezelésbe adott eszközeinek állományát a 20.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntéseket, adósságállományát valamint az adósságot keletkeztető ügyletek bel-és külföldi kötelezettségeit a 13. számú melléklet, valamint a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott közvetlen támogatásokat a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakosságnak folyósított támogatásokat a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak felhasználását a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételekből és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Kadarkút Város Önkormányzatának tulajdonában gazdálkodó szervezet 2022. évben nem volt.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.