Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat által biztosított – nevelési-oktatási intézményekben igénybe vett – gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról, a térítési díjkedvezményről, valamint a térítési díj megfizetésének elmaradása esetén alkalmazandó eljárásról; továbbá az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményben folyó étkeztetésről, az étkezési térítési díj megállapításáról szóló 5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 30

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.09.30.
az önkormányzat által biztosított – nevelési-oktatási intézményekben igénybe vett – gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról, a térítési díjkedvezményről, valamint a térítési díj megfizetésének elmaradása esetén alkalmazandó eljárásról; továbbá az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményben folyó étkeztetésről, az étkezési térítési díj megállapításáról szóló 5/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A jogszabály megalkotásának szükségessége: a rendelet módosítását a diétás étrend támogatásával kapcsolatos kérelmezési eljárás pontosítása, a támogatás havi összegének megállapítása indokolja.