Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tűzifa támogatásról

Hatályos: 2023. 10. 28

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.10.28.
a szociális célú tűzifa támogatásról
Végső előterjesztői indokolás
1. A rendelet-tervezet várható társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:
A rendelet megalkotásával az Önkormányzat meghatározza a szociális célú tűzifa igénylés és a rászorultság részletes feltételeit. A pályázati úton keménylombos tűzifa megvásárlására elnyert támogatás felhasználásának feltétele a rendelet megalkotása. A támogatás biztosítja, hogy a rászorulók téli fűtéshez szükséges tűzifa kiegészítő jelleggel történő biztosítására természetbeni ellátás formájában támogatáshoz juthassanak.
2.Várható környezeti és egészségügyi következménye:
A rendelet alapján nyújtott támogatás hozzájárul ahhoz, hogy a rászorulók a téli fűtést biztosíthassák.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet hatályba lépésével a tárgykörben benyújtott kérelmek az adminisztratív terhek növekedését eredményezik.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége:
A szociális célú tűzifa igénylés és a rászorultság részletes feltételeinek – a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő –szabályozása.
5. A rendelet alkotás elmaradásának várható következményei:
Az önkormányzat által keménylombos tűzifa megvásárlására elnyert támogatást nem lehet a pályázati feltételeknek megfelelően felhasználni.
6. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek:
Személyi: Rendelkezésre áll.
Szervezeti: A szervezeti feltételek megfelelőek.
Tárgyi: A támogatásként kiosztandó tüzelőanyagot be kell szerezni. A szállításról az önkormányzatnak kell gondoskodni.
Pénzügyi: A tüzelőanyag beszerzéséhez szükséges fedezet az elnyert támogatásból biztosítható. A tüzelőanyag szállításához szükséges fedezet az önkormányzat 2023. évi költségvetésében biztosított.