Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegű illetményalap megállapításáról

Hatályos: 2024. 01. 01

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.01.01.
a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegű illetményalap megállapításáról
Végső előterjesztői indokolás
Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2024. január 1-jén hatályba lépő 62. §-a szerint:
„62. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2024. évben 38 650 forint.
(6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2024. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által Hivatalos Értesítőben közétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.”
75. § (3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében
...
b) a 62. § (6) bekezdésben foglaltak szerint a 62. § (1) bekezdéstől eltérően magasabb összegű illetményalapot
határozzon meg.
Ahhoz, hogy a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 38.650,-Ft-nál magasabb összegű legyen, Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletet kell alkotnia az illetményalap összegéről.